x

Danmark får en samlet platform til ”Big Data”

Pressemeddelelse 1. oktober 2013

Copenhagen Cleantech Cluster har offentliggjort udbudsmaterialet til en idékonkurrence, der skal bringe Danmark i front, når det gælder anvendelsen af ”Big Data” til gavn for borgere, virksomheder og offentlige institutioner. Idékonkurrencen skal skabe en digital infrastruktur for fremtidens smart city-løsninger. Konkurrencen er finansieret af Realdania.

Big Data er fremtidens digitale råstof. Den digitale økonomi tegner sig for 20 pct. af væksten i de udviklede lande, og OECD peger på datadrevet innovation som en kilde til vækst, der skal tages alvorligt af den offentlige sektor, der ejer store mængder data.

Med idékonkurrencen inviterer Copenhagen Cleantech Cluster og Realdania virksomheder til at præsentere deres bud på, hvordan verdens bedste digitale infrastruktur kan se ud. En IT-arkitektur, der kan skabe grundlaget for kommercielle og bæredygtige løsninger i fremtiden.

Det er i første omgang i storbyregioner og større byer som København/Hovedstadsregionen og Århus, at potentialet i Big Data kan udnyttes kommercielt. Her findes i forvejen omfattende data om trafik, boliger, affald, vejr, forbrug, m.m., men de er spredt hos en række forskellige dataholdere. Med én fælles platform, der effektivt samkører dataene og gør dem tilgængelige og brugbare, skabes grundlaget for i første omgang effektiviseringer, senere nye produkter og forretningsmodeller og i sidste ende nye virksomheder med helt nye løsninger og produkter.

I sidste ende er det borgerne, der får gavn af resultaterne, når udviklere, virksomheder, forskere m.fl. får adgang til og mulighed for at anvende de store mængder data. Eksempelvis kan en applikation, der samler parkerings- og trafikdata, være med til at nedsætte ”søge-trafikken” i indre by. Transportsystemer kan optimeres på baggrund af folks bevægelsesmønstre, og energidata kan bruges til at justere husstandens elforbrug, så det anvendes mest hensigtsmæssigt.

Det er blot et par eksempler, og markedspotentialet er stort. I hele verden stiller urbaniseringen byer over for store udfordringer, der tvinger dem til at tænke nyt. De innovative og effektive løsninger, der udvikles på baggrund af den danske platform, forventes at skabe national vækst og beskæftigelse samt internationale eksportmuligheder til byer, der efterspørger tilsvarende løsninger.

Deadline for anmodning om prækvalifikation er d. 8. november. Herefter udvælges de tre bedste kandidater, der alle modtager 100.000 EUR til at udvikle deres idé. Idékonkurrencen er finansieret af Realdania.

Fakta

Proces for udbud:

  • 23/09/13 – Offentliggørelse
  • 21/10/13 – Informationsmøde
  • 08/11/13 – Deadline for prækvalifikationsmateriale
  • Marts 2014 – Deadline for endelige bud
  • April 2014 – Vindende forslag offentliggøres.

Citater:

Astrid Bruus Thomsen, Projektleder i Realdania, udtaler: ”Vi ser store potentialer i at skabe en samlet platform for Big Data i Danmark. Data om fx bygningsbestand, el- og varmeforbrug, trafik og parkering har allerede vist, at de kan bruges til at lave smarte løsninger, som kan gøre livet i byen bedre og lettere og skabe en mere miljørigtig adfærd. Så vi ser meget frem til at se resultatet af idekonkurrencen.”

Henrik Madsen, Udviklingschef i Region Hovedstaden, udtaler: "Det er en meget spændende idekonkurrence, Copenhagen Cleantech Cluster og Realdania nu igangsætter. Jeg forventer, at idekonkurrencen vil resultere i en række innovative forslag til, hvordan forskere, virksomheder og myndigheder kan få bedre mulighed for at udnytte det store potentiale, der er forbundet med en bedre udnyttelse af data. Region Hovedstaden vil følge projektet med stor interesse.”

Claus Bjørn Billehøj, kontorchef i Københavns Kommune, udtaler: ”Det bliver interessant at se potentialet i at bruge Københavns data på nye og innovative måder. Vi kan skabe fremtidens by ud fra viden om, hvordan byen faktisk bruges, og med fri adgang til data om eksempelvis trafikmønstre og energiforbrug, vil der blive skabt nye virksomheder og arbejdspladser.”

Hvad er Copenhagen Cleantech Cluster?

  • Non-profit klyngeorganisation grundlagt i 2009.
  • I dag Danmarks førende klyngeorganisation indenfor cleantech. Vi arbejder for at skabe konkrete forretningsmuligheder for danske cleantechvirksomheder igennem en ny innovationsmodel
  • Sekretariat med i alt 14 ansatte baseret i København.

Kontakt og yderligere information:

Pressemeddelelsen er udsendt af Copenhagen Cleantech Cluster.