x

Startskud for restaureringen af det sidste kanonbådsskur

Pressemeddelelse 21. august 2013

Nu begynder restaureringen af det sidste originale kanonbådsskur på Holmen i København. Over det næste halvandet år vil mere end 800 meter fyr og egetræ blive udskiftet så skurene igen står næsten som de gjorde i 1820. Et arbejde der fordrer håndværk i særklasse.

Restaureringen er en enorm opgave, for selv om det fredede kanonbådsskur er simpelt opbygget, skal hvert et stykke tømmer nedtages og repareres, hvor det er skadet af tid og vand. Et arbejde, der fordrer nogle af Danmarks dygtigste tømrere og en nidkærhed ud over det sædvanlige.

Kanonbådsskurene blev opført for at huse de kanonbåde, der blev bygget til Københavns forsvar efter tabet af flåden i krigen mod England 1807. Af de seks bevarede skure er ét brændt og genopført, fire er bygget om til moderne kontorhuse. Kun et enkelt af skurene står stadig tilbage som en simpel trækonstruktion beklædt med tegl og brædder. Det er sidstnævnte skur som nu restaureres.

Får sit oprindelige udseende tilbage
Restaureringen sigter på at tilbageføre skuret, som det så ud for 140 år siden. Når restaureringen er afsluttet, vil huset fortsat stå uisoleret og uopvarmet som det oprindelige skur. Derfor vil det ikke være egnet for kontorer eller showroom, men i stedet blive brugt til ro- og kajakklubber samt af arkitekter og kunstnere fra Kunstakademiet, der vil kunne bruge en del af skuret til atelier og værksted.

Tilbageføringen vil blandt andet betyde, at den originale gavl mod vandet, der sindrigt kunne demonteres for ophaling af de store kanonbåde, nu genskabes 140 år efter den blev nedtaget.

Arkitektstuderende kan deltage
Restaureringen indgår i undervisningen på Kunstakademiets Arkitektskole, så de studerende får mulighed for at deltage i restaureringsarbejdet og tilegne sig viden om udførelsen af traditionelt håndværk på byggepladsen.

Det næsten 200 år gamle skur blev fredet i 1964 og regnes for at være en vigtig del af dansk kulturarv. Restaureringen af det 2000 kvm. store skur forventes færdiggjort ved udgangen af 2014.


Om kanonbådsskurerne
Skurene blev bygget som overdækkede beddinger, hvor skibe kunne hales op i forbindelse med vedligeholdelse og reparationer. Man brugte hovedsagligt Pommersk fyr - verdens bedste fyrresort - behandlet med ægte finsk stubtjære. Patinaen på kanonbådsskurets træværk er et resultat af den mangeårige tjærebehandling. 

Skurets funktion ændredes i 1860’erne fra at være oplægningsplads for kanonbåde, til at være skure til opbevaring af skibsmateriel. Man lukkede på dette tidspunkt gavlene mod vest og gav dem det udtryk, de har i dag med porte og vinduer. Desuden blev der lagt et tegltag, og der blev sat tværgående trækbånd af stål. Skurene var i aktiv brug indtil Søværnets fraflytning fra Holmen i 1996. 

Økonomi 
Restaureringen koster i alt 14 mio.kr. 

Restaureringen er blevet muliggjort af fondsmidler fra Realdania, Kulturstyrelsen og Dreyers Fond og ledes af Baumann Arkitekter ved Noah Boe-Whitehorn. 

Kanonbådsskurets ejer 
Skuret ejes af den almennyttige fond, Fondet Kanonbådsskur nr. 3. Bestyrelsen i fonden er tidligere rektor for Kunstakademiets Arkitektskole, Sven Felding, professor Tage Lyneborg og billedkunstner Bjørn Nørgaard.