x

Think Space tager pulsen på fællesskabet i tre byer

Pressemeddelelse 13. august 2013

Think Space konferencen undersøger fra 17.-20. september, hvordan fællesskabet har det i tre byer. Bag konferencen står interesseorganisationen Givrum.nu, som arbejder for ibrugtagning af tomme bygninger til sociale og kulturelle formål som en del af en positiv og kreativ byudvikling.

Think Space konferencen har etableret sig som en fast bestanddel af byudviklingen i Norden. Ved at præsentere innovative tendenser inden for brugerdrevet byudvikling er Think Space blevet eksponent for en voksende bevægelse, der skaber byen med udgangspunkt i borgeren.

Gode byer er kendetegnet ved, at vi kommer hinanden ved og deltager i byens liv. Think Space stiller i år skarpt på en afgørende drivkraft i brugerdrevet byudvikling, nemlig oplevelsen af samhørighed med andre og tilknytning til et sted. Her spiller partnerskaber en væsentlig rolle, hvilket også sætter sit præg på konferencens mange oplæg, workshops og kunstneriske indslag.

  • Programmerne for de enkelte dage er sammensat i samarbejde med lokale partnere.
  • Think Space indgår som et aktiv i udviklingen af et område eller en bygning.
  • Der præsenteres succesfulde projekter med fællesskab og partnerskab i centrum.

Det brede spektrum af oplægsholdere tæller flere ministre, internationalt anerkendte byrumsentreprenører og lokale ildsjæle.

Formålet med Think Space er at øge kendskabet og kundskaberne i forhold til den brugerdrevne byudvikling, så endnu flere engagerer sig i udviklingen af vores byer. I år besøger Think Space Malmö, Odense og Aalborg for at undersøge fællesskabet i tre forskellige byområder.

Malmö – økologisk, social og økonomisk bæredygtighed som fællesnævner i et boligsocialt område
I Sverige arbejdes der i disse år intenst med at renovere bygningerne i de boligområder, der blev etableret i forbindelse med ”millionprogrammet”, der i perioden 1965-1974 skulle skabe 1 million lejligheder til svenskerne. Således også i Rosengård i Malmö, der vel er mest kendt for at have opfostret Zlatan Ibrahimovic. Vi besøger Rosengård og hører om de mange gode initiativer, der skaber en ny og attraktiv bydel for de omkring 23.000 beboere.

Odense – potentiale for fællesskab på tværs af borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i kæmpestor centralt beliggende bygning
Rammen om Think Space i Odense er en godt 20.000 m2 stor COOP-ejet bygning, der har stået tom siden 2009. Sammen med tænketanken BYEN 2025 nedsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Områdefornyelsen Østerbro (Odense) præsenteres visioner for fremtidens by krydret med gode lokale projekter. Forhåbentlig vil dette åbne dørene for flere midlertidige aktiviteter i den spektakulære bygning.

Aalborg – nyt samlingspunkt for kreative og initiativrige borgere
Byens Rum er et brugerdrevet byudviklingscenter i Aalborg havn, der officielt åbner med Think Space d. 20. september. Stedet stilles gratis til rådighed i en 5-års periode af Enggaard A/S. I samarbejde med Aalborg Kommune vil planerne for havnen og Byens Rum blive udfoldet, og deltagerne i konferencen inviteres med i udviklingen af en ny bydel i Aalborg.

Praktiske oplysninger

  • Tid: Den 17.-20. sept. 2013.
  • Sted: Malmö, Odense og Aalborg.

Arrangør
Givrum.nu er en interesseorganisation, der håndterer brugerinddragende processer i byen, ofte med fokus på midlertidige anvendelse af tomme bygninger.

Bidragydere til Think Space: Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Odense Kommune, Aalborg Kommune, Malmö Stad, Enggaard A/S, Vinnova, Urban Transition Forum.