x

Vinder fundet i konkurrence om fremtidens bycampus på CBS

Pressemeddelelse 27. november 2014

Den internationalt anerkendte arkitektvirksomhed C.F. Møller vinder konkurrencen om at udvide CBS’ campus på Frederiksberg.

Med en vision om to nye pladser og et stort, inviterende, grønt byrum med et skulpturelt vandforløb til at håndtere regnvand har bedømmelseskomiteen været sikker i sit valg. I dag udpeges den 90 år gamle arkitektvirksomhed C. F. Møller, i samarbejde med tegnestuen Transform og ingeniørfirmaet Moe, som vindere af konkurrencen. De har konkurreret med fem andre arkitektteams om at udvide CBS’ campus i hjertet af Frederiksberg på et niveau, som andre store uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet kan lade sig inspirere af.

Målet har været at skabe en masterplan for området mellem Fasanvej Station og Solbjerg Plads, som skal være til gavn for studerende, medarbejdere såvel som byens borgere og brugere, med i alt ca. 31.000 kvm nybyggeri.

Arkitektfirmaet C.F. Møller har formået af skabe ”en ny bymæssig attraktion”, lyder det fra bedømmelseskomitéen. Formand for komitéen og rektor på CBS Per Holten-Andersen glæder sig over vinderprojektet:

- Vi har nu fået en plan for et campusområde, som er både robust, realiserbar og bæredygtig. Planen giver rammerne for at skabe bygninger, der understøtter både innovativ uddannelse og forskning på CBS til gavn for ikke mindst Danmarks erhvervsliv. Vi får en unik mulighed for at få en af verdens bedste byintegrerede campusser, siger han.

By og campus smelter sammen

Det grønne er gennemgående i vinderforslaget. Forslaget viser, hvordan et auditorium kan placeres med panoramaudsigt over et større grønt byrum. Overfor kan placeres et vestvendt terrassehus med hængende haver og udsigt over et skulpturelt vandforløb, som kan håndtere større mængder regnvand. Området beskriver bedømmelseskomiteen som et ”multianvendeligt, grønt hjerte og en større festplads”.

Masterplanskonkurrencen er blevet til i et nært samarbejde mellem CBS, Frederiksberg Kommune, Metroselskabet og med støtte fra Realdania. Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj hilser vinderforslaget velkommen og fremhæver fordelen ved, at flere aktører i fællesskab udvikler et byområde, som alle kan få glæde af:

- Samarbejde og fællesskab om byen er fundamentet for Frederiksbergs udvikling. Dette projekt er et godt eksempel på, hvordan mange aktører kan spille konstruktivt sammen og skabe en ambitiøs og visionær plan for et område. På sigt vil samarbejdet og vinderprojektet løfte den del af byen – og give langt større oplevelser i hverdagen for rigtigt mange mennesker, siger Jørgen Glenthøj.

Hvornår masterplanen kan blive realiseret afhænger af den eksterne finansiering. Det ambitiøse byggeri forudsætter en markant finansiering fra eksterne parter. Masterplanen vil derfor blive et centralt element i CBS’ fundraising-arbejde.

  • En af Skandinaviens ældste og største arkitektvirksomheder

  • Står bl.a. bag udvidelsen af Natural History Museum of London, Aarhus Universitet og nyt biomedicinsk center på Panum.

  • Projektkonkurrencen er gennemført i et samarbejde mellem CBS, Frederiksberg Kommune og Metroselskabet. Realdania har ydet rådgivning og økonomisk støtte under konkurrencen.
  • Konkurrencen om en masterplan for CBS’ campusområde øst for Fasanvej metrostation blev udskrevet i februar 2014.
  • En masterplan danner ramme for den efterfølgende lokalplan. Masterplanen fastlægger derfor kun det overordnede hovedgreb med hensyn til bygningshøjder/- voluminer og byrums- og pladsdannelser. Bygningernes endelige design skal der konkurreres om i en ny arkitektkonkurrence.
  • Seks hold var inviteret til første fase af konkurrencen ledet af BIG, COBE, Juul Frost Arkitekter, Schønherr, Tegnestuen Vandkunsten og C.F. Møller.
  • I anden fase deltog C.F. Møller, COBE og Tegnestuen Vandkunsten.