x

Ny udviklingsplan for Ebeltoft Havn og By

Pressemeddelelse 13. november 2014

Sammen med Realdania har Syddjurs Kommune netop igangsat arbejdet med en udviklingsplan for Ebeltoft Havn og By.

Ebeltoft er midtpunktet i en populær destination og rummer nogle helt særlige kvaliteter og potentialer. Det gælder i midtbyens gamle købstadsmiljø, og det gælder på havnefronten med dens mange oplevelsesmuligheder.

En udvikling af Ebeltoft med fokus på at styrke den fysiske og mentale sammenhæng mellem bymidten og havnen har potentiale til at styrke både turisme, oplevelser og bosætningskvaliteter.

På det grundlag er Realdania indgået i samarbejde med Syddjurs Kommune om at udarbejde en udviklingsplan for Ebeltoft, der kan bidrage til en samlet udvikling af Ebeltoft med afsæt i den gamle købstad og havnefronten. Projektet har et budget på ca. en halv million kroner, hvoraf de to parter hver betaler halvdelen.

”Sammenkoblingen mellem købstads- og havnemiljøet er efter vores mening helt afgørende for udviklingen af Ebeltoft og har gennem flere år ligget som en del af vores strategiplaner for Ebeltoft. Derfor er vi selvfølgelig både glade for og tilfredse med, at Realdania er af samme opfattelse,” siger udvalgsformand og viceborgmester Kirstine Bille (F) og peger på, at der allerede er gang i en række projekter, og nævner her blandt andet Lundbergs Maltfabrik, som er ved at positionere sig som et knudepunkt i overgangen mellem by og havn.

”Vores mål med udviklingsplanen er selvfølgelig at gøre Ebeltoft til en endnu mere attraktiv by, der kan tiltrække både nye borgere og turister. Og nu ser jeg frem til at komme i tæt dialog med byens borgere, foreninger og erhvervsliv om, hvilke konkrete projekter, der skal sikre dette”, slutter Kirstine Bille.

Karen Skou, programchef i Realdania, siger om baggrunden for at støtte projektet: ”Projektet lægger op til, at udviklingen af Ebeltoft skal ske med afsæt i den helt særlige kulturhistorie og de stedbundne potentialer. Med bedre sammenhæng mellem byen og havnen i Ebeltoft, kan havneområdet og kysten give mulighed for nye bymæssige funktioner, erhverv og rekreative oplevelser, som vil kunne styrke Ebeltoft som central turistby og attraktiv bosætningsby”.

Udviklingsplanen realiseres frem mod foråret 2015

Med afsæt i visions- og udviklingsplanen skal en række konkrete projekter for Ebeltoft havn og bymidte efterfølgende færdigudvikles, der vil kunne styrke byens som helhed.