x

Nu kommer fremtidens attraktive Fredensborg på tegnebrættet

Pressemeddelelse 26. marts 2014

5 stærke team skal nu komme med visionære og realiserbare bud på, hvordan Fredensborg by kan udvikles og styrkes i fremtiden.

13 team har søgt om at komme med i første fase af konkurrencen om ”Fremtidens Fredensborg – Identitet og moderne byliv i den historiske slotsby”. 5 team er nu udvalgt til at komme med konkrete bud på, hvilke tiltag byen skal satse på. I spidsen for de 5 team står nogle af Danmarks dygtigste by udviklere og arkitektfirmaer. Det er Tegnestuen Vandkunsten A/S, Juul / Frost arkitekter A/S, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ApS, Transform ApS og Gottlieb Paludan Architects A/S.

Alle team er tværfagligt sammensat, så der både er specialister indenfor byliv, landskab, turisme og forretningsudvikling. Visionen, som blev debatteret på et åbent bymøde i december 2013, indgår i det konkurrenceprogram, som offentliggøres i dag.

Visionen er, at Fredensborg by skal styrkes som en samlet helhedsoplevelse hvor rekreation, kulturhistorie og handel understøtter hinanden og skaber attraktive rammer om bylivet både i hverdagen og for turister.

Projektet er et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Realdania samt en gruppe af byens ildsjæle som deltager i processen, bl.a. som rådgivere for dommerkomitéen.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgsformand Lars Simonsen, som også er formand for dommerkomitéen siger: ”Jeg er rigtig tilfreds med processen indtil nu, hvor mange af byens aktører og ildsjæle har budt ind med viden, begejstring og lyst til at udvikle byen. De fem stærke team, vi nu har valgt til konkurrencen, har hver deres styrker og jeg er overbevist om, at vi vil se fem meget gode og forskellige bud på fremtidens Fredensborg by – til inspiration for både os som byråd og for byens ildsjæle – sammen kan vi sætte en ny retning for byens udvikling.”

Projektleder i Realdania, Anne-Mette Gjeraa siger: ”Med projektet i Fredensborg tager vi sammen med Fredensborg Kommune fat om nogle centrale problemstillinger omkring en historisk slotsbys moderne udvikling. Det er 5 rigtig spændende team, som er blevet udvalgt, og jeg glæder mig meget til at se deres forslag til at udvikle Fredensborg. Det er målet, at konkurrencen også kan inspirere andre byer, der er i en lignende situation.”

De lokale fortællinger er med
Konkurrenceprogrammet bygger på en grundig foranalyse, hvor Fredensborg belyses ud fra konkurrencens 4 temaer:

  • Formidling af kulturarv
  • Det moderne kultur- og byliv
  • Byens rum og forbindelser
  • Potentialer for handel og turisme.

Konkurrenceprogrammet og forarbejderne er blevet til i tæt dialog med gruppen af byambassadører, som også bidrager med deres fortællinger om byen, når de 5 udvalgte team skal på besigtigelse i Fredensborg by i starten af konkurrencen.

Byambassadør Karen Hoby Skanning som er formand for skolebestyrelsen på Endrup Skolen ser frem til at være rådgiver for dommerkomitéen: "Det er et godt og rigtigt signal, at Fredensborg Kommune inddrager borgerne i rådgivningsprocessen. Jeg glæder mig meget til at følge processen og ser frem til spændende løsningsforslag, der blandt meget andet også fokuserer på det gode og inspirerende hverdagsliv for børnene og de unge i byen."

Forslag klar i august
Første fase af konkurrencen løber fra nu og frem til medio august 2014, hvorefter de fem forslag vil blive udstillet i Fredensborg by, og der vil blive mulighed for at debattere forslagene. Herefter kan 2. fase af konkurrencen gå i gang. 2. fase løber fra medio september til primo januar 2015, hvor det endelige resultat offentliggøres. Herefter vil det være op til Byrådet, og byens mange aktører, at arbejde strategisk med realiseringen af konkrete delprojekter.