x

To forslag videre i konkurrencen om Fremtidens Fredensborg

Pressemeddelelse 20. august 2014

Hvad skal den historiske slotsby Fredensborg satse på fremover? Det har Realdania og Fredensborg Kommune sat fokus på med en konkurrence. De to teams, som nu er tilbage, skal arbejde videre med deres forslag i konkurrencens fase 2. Til januar udpeges den endelige vinder.

13 teams søgte om at komme med i første fase af konkurrencen om ”Fremtidens Fredensborg – Identitet og moderne byliv i den historiske slotsby”. Fem teams blev udvalgt til at komme med konkrete bud på, hvilke tiltag byen skal satse på. Nu har en enig dommerkomité udpeget to vindere, der inviteres til at arbejde videre med deres bud på hvordan Fremtidens Fredensborg skal se ud.

Konkurrencedeltagernes besvarelser tager specifikt fat i Fredensborg bys unikke udfordringer og potentialer, men kan også ses som et bidrag til debatten om udviklingen af fremtidens provinsbyer i et nationalt perspektiv.

Dommerkomitéen har i bedømmelsesforløbet gennemgået og drøftet de fem spændende forslag, som gik videre fra første runde. To forslag indeholdt robuste og visionære løsningsforslag, som tager  udgangspunkt i Fredensborgs  specifikke udfordringer og potentialer. De øvrige tre forslag indeholder desuden mange gode ideer. De ideer vil indgå i den videre bearbejdning.

De to forslag
Det ene konkurrenceforslag har titlen ”Slotsbyen Fremtidens Fredensborg”. Det er udarbejdet af Transform i samarbejde med Niras, VEGA Landskab, Jens Christian Pasgaard og NIKU/Rikke Stenbro. Forslaget sætter fokus på at opgradere Jernbanegade og at koble Slotsgade, slotsforpladsen og Jernbanegade bedre sammen. Dette foreslås at ske ved at etablere et besøgscenter og plante træer i en allé. Derudover foreslås at Jernbanegade får en ny belægning. Dette skal skabe et bedre flow gennem den historiske bykerne. Desuden indeholder forslaget en ide til at etablere busparkering ved det gamle posthus.

Det andet konkurrenceforslag har titlen ”Borger, by, slot og landskab, et nyt netværk” og er udarbejdet af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue i samarbejde med praksis Arkitekter, Kvorning design & kommunikation og Anja Bach-Jensen, Center for Regional Turismeforskning.

Forslaget lægger op til, at Jernbanegade skal danne en akse fra det gamle posthus, hvor det foreslås at etablere infoportal og busholdeplads. I den anden ende af Jernbanegade foreslås en ”Folkets plads”. Pladsen skal være et nyt og mere formelt byrum foran slottet.  Mellem ”Folkets plads og infoportalen/ busholdepladsen opgraderes Store Torv. Det foreslås også, at Jernbanegade bliver åbnet for trafik som ensrettet sivegade.

Det er desuden væsentligt i forslaget, at det blågrønne strøg ned mod Langedam tydeliggøres og opgraderes. Det vil fremhæve Den gamle Biograf som et centralt punkt i det historiske område.

De to forslag, der går videre, skal nu bearbejdes og videreudvikles i projektets fase 2. Der skal i den sammenhæng tages en række principielle beslutninger, hvilket blandt andet vil ske ved en politisk behandling i kommunen i september.

CITATER
Plan-, Miljø- og Klimaudvalgsformand og formand for dommerkomiteen, Lars Simonsen, siger: ”Jeg er rigtig tilfreds med processen indtil nu, hvor mange af byens aktører og ildsjæle har budt ind med viden, begejstring og lyst til at udvikle byen. De to vinderteams, vi nu har valgt, er begge kommet med spændende og visionære bud på byens fremtid. Jeg glæder mig til næste fase, hvor forslagene vil blive videreudviklet og konkretiseret på baggrund af en dialog med Realdania og Fredensborg Kommune. Jeg er overbevist om, at vi vil se to spændende bud på fremtidens Fredensborg by – til inspiration for både os som byråd og for byens ildsjæle.”

Projektchef i Realdania, Anne-Mette Gjeraa siger: ”Det er to rigtig spændende forslag, som nu er videre i konkurrencen om at udvikle Fredensborg. Jeg glæder mig til at se deres endelige forslag. Med projektet i Fredensborg tager vi sammen med Fredensborg Kommune fat om nogle centrale problemstillinger i en historisk slotsbys udvikling i en moderne tid. Vi håber, at konkurrencen kan inspirere andre byer, der står med lignende udfordringer.”

FAKTA
Det videre forløb – endelig vinder januar 2015
Første fase af konkurrencen er nu afsluttet med offentliggørelsen af de to vinderforslag d. 20. august 2014.  Alle fem forslag vil blive udstillet i Fredensborg by, og der vil blive mulighed for at debattere forslagene. Herefter går 2. fase af konkurrencen i gang, som løber fra medio september til medio januar 2015, hvor det endelige resultat offentliggøres.  Bagefter vil det være op til Byrådet og byens mange aktører at arbejde strategisk med realiseringen af konkrete delprojekter.

Projektet er et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Realdania samt en gruppe af byens ildsjæle, som har været med i hele processen, bl.a. som rådgivere for dommerkomitéen.

Bedømmelsesudvalg og dommerkomité
Bedømmelsesudvalget er sammensat af en række dommere, fagdommere, samt rådgivere for dommerkomitéen. Formand for dommerkomitéen er Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Dommerkomité:
Anne-Mette Gjeraa, projektchef Realdania
Lars Simonsen, formand for Plan, Miljø og Klimaudvalget
Ulla Hardy-Hansen, formand for Kulturudvalget
Per Frost Henriksen, formand for Fritids- og Idrætsudvalget
Thomas Elgaard, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
Tinne Borch Jacobsen, medlem af Byrådet
Carsten Nielsen, medlem af Byrådet
Trine Holmberg, direktør, Fredensborg Kommune

Fagdommere:
Tom Nielsen, Arkitekt MAA, Lektor ved Arkitektskolen Aarhus
Rikke Juul Gram, Landskabsarkitekt MMA, Partner Schønherr
Peter Kvistgaard, Ekstern lektor ved AAU indenfor Turisme, Destinationsudvikling og Oplevelsesøkonomi