x

Holbæks sømandshjerte begynder at banke

Pressemeddelelse 23. maj 2014

Arbejdet med Holbæks gamle havn er i gang. Nu åbner det gamle ishus, der samtidig skal skabe kompetencer og viden hos en masse unge mennesker. Kristi himmelfartsdag er der gratis is.

Stovte søulke, muskuløse bådbyggere og isspisende landkrabber var en treenighed, som gennem mange år gav liv og glade dage på havnen i Holbæk. Fra Kristi himmelfartsdag er det igen virkelighed. Det gamle bådværft har længe ligget stille hen, men nu er byens sømandshjerte ved at blive vakt til live igen.

Gennem de seneste måneder har beddingerne på den gamle havn undergået en forandring, så de igen kan fungere for Træskibslauget og torsdag 29. maj – Kristi himmelfartsdag – kommer der nyt liv til: I det gamle havnekontor har Produktionsskolen NVPRO indrettet en lille butik, hvor der vil blive solgt ParadIS.

I kiosken kan både ”ulke” og ”krabber” fremover købe sig en is, når de nyder livet på havnen. Men iskiosken har også et større formål, nemlig at skabe et spændende og virkelighedsnært læringsmiljø for de unge elever hos NVPRO. Gennem arbejdet med kiosken får de viden og kompetencer på områder som salg, kundeservice, kvalitetsbevidsthed, hygiejne, logistik mv.

Nu går det løs
Men iskiosken er kun første step. I løbet af sommeren bliver det for alvor synligt for borgerne, at Holbæk Kommune har købt værftet og er i gang med restaureringen. Købet har kunnet lade sig gøre takket være støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Realdania.

Kommunen har gennemført udbud og valgt samarbejdspartnere, så det konkrete arbejde med det gamle værft snart kan sættes i gang. Værftet forventes at stå klar i begyndelsen af 2015.

Følg med i arbejdet
Mange borgere er interesseret i projektet. Derfor vil der også undervejs være gode muligheder for at følge med i arbejdet. Kommunen stiller informationstavler op ved ishuset, hvor man dels kan læse om værftets historie og dels følge med i den konkrete byggeproces.

Der vil i den kommende tid blive arrangeret en række rundvisninger på byggepladsen, hvor alle interesserede kan komme ind og se arbejdet, ligesom nogle af de fremtidige aktører vil fortælle om deres tanker og ideer for den fremtidige brug.

Endelig vil Holbæk Kommune selvfølgelig informere om projektet på egen hjemmeside og på Facebook undervejs i processen.

Men første mulighed for at følge med bliver altså torsdag den 29. maj, hvor ParadIs-Kiosken åbner fra klokken 13 med gratis is, borgmestertale, musik og konkurrence.
KL. 13.00: NVPROs forstander Henrik Bendixen indleder dagen med at fortælle om baggrunden for skolens aktiviteter på Holbæk Havn. Han skyder samtidig en konkurrence i gang, hvor præmien er fem ParadIskort til en værdi af 500 kroner.

KL. 14.00: Holbækgarden spiller op! Det 45-mand store orkester deltager i festlighederne ved at spille 6 numre, heraf 2 shownumre. Indimellem de to sæt numre vil leder af Naturskolen i Holbæk Jacob Flintholm fortælle om Naturskolen, Grejbanken samt skolens Maritime linje, og bagefter vil han vise Grejbankens indhold frem og fortælle, hvordan man låner/lejer grej.

KL. 15.00: Naturskolen åbner tre boder ved siden af den nye kutter, som NVPRO har købt til sin Maritime linje. Naturvejledere fra NVPRO vil bemande boderne, som har tre temaer:
• Aktiviteter i det lave vand
• Krabben og dens levevis - børn kan lave krabbesnore til at fange krabber
• Fjordens fisk – udskæringer af fisk samt tilberedning med smagsprøver

KL. 17.00: Borgmester Søren Kjærsgaard taler og afslører vinderne af konkurrencen