x

Aalborg afprøver interaktiv sansevæg i Utzon Park

Pressemeddelelse 14. april 2014

Forskere fra Aalborg Universitet udvikler en interaktiv sansevæg i Utzon Park. Væggen skal gøre de forbipasserende nysgerrige og give dem en særlig sanselig oplevelse. Væggen er del af et forskningsprojekt om at skabe levende byrum og gennemføres i samarbejde med Realdania, Aalborg Kommune, Odico Robotics og Det obelske Familie-fond.

På sansevæggen er der placeret nogle interaktive skærme, som når man rører ved dem vil få væggen til at vibrere og udsende forskellige lyde, lys og dufte.

Væggen bliver stillet op i Utzon Park, på den centrale del af havnefronten i Aalborg, der ligger tæt ved Musikkens Hus – et område som mange mennesker dagligt passerer – dog ofte kun kortvarigt. Derfor er det meningen, at sansevæggen skal bidrage til, at folk opholder sig længere tid i området - og at der på den måde skabes mere byliv i området.

Væggen er 2 meter høj og 12 meter lang. Udover de interaktive elementer er den udstyret med siddemøbler og mulighed for at stå i læ. Det er også muligt, at flere kan opholde sig ved væggen på samme tid.

I løbet af maj måned stiller robotvirksomheden Odico en prototype af væggen op. Henover sommeren vil man så have mulighed for at opleve og afprøve den.

Forskere fra Aalborg Universitet vil undervejs registrere, hvordan folk bruger og forholder sig til væggen. De vil blandt andet gennemføre en række brugertests, hvor en bred gruppe af deltagere inviteres til at give feedback på deres oplevelse af væggen. Brugernes feedback indgår, når designet senere forbedres. Resultaterne fra projektet bliver publiceret i relevante internationale design- og naturvidenskabelige fora.

 

et nyt interaktivt byrumsmøbel, som ved hjælp af vibrationer, lyd, duft og lys vil skabe en ny form for oplevelse


PhD Ann Morrison, Aalborg Universitet siger: “Forskningsteamet fra Aalborg Universitet udvikler et nyt interaktivt byrumsmøbel, som ved hjælp af vibrationer, lyd, duft og lys vil skabe en ny form for oplevelse I Utzon Parken på den centrale del af Aalborg havnefront.”

Projektleder i Realdania, Anne-Mette Gjeraa siger: ”Den interaktive væg i Aalborg er et spændende eksperiment, der kan give værdifulde erfaringer om, hvordan vi påvirkes, når vi opholder os i byens rum. Det vil også kunne bruges som inspiration for andre byer, der ønsker at bruge det interaktive som element i midlertidige byrumsaktiviteter.”

FAKTA
The Humming Wall, som projektet hedder på engelsk, er en del af det EU-finansierede forskningsprojekt CultAR. Udover Aalborg Universitet deltager blandt andre Aalto University (Finland), University of Helsinki (Finland), Graz University of Technology (Østrig) og University of Padova (Italien) i CultAR.