x

Toldbodens gårdrum i Kerteminde indvies den 4. juni 2014

Pressemeddelelse 4. juni 2014

I mange år har gårdrummet ved Toldboden ligget næsten glemt hen. Nu er det bevaringsværdige gårdrum sat i stand, så det er en del af det nye bymiljø i Kertemindes historiske centrum ved Renæssancehavnen.

Gårdrummet ved Toldboden ligger centralt i det nyfortolkningen af havnebyrummet, Kerteminde Renæssancehavn, som blev indviet i december 2013. Gårdrummet er et vigtigt bidrag i fortællingen om Kertemindes historie som købstad og en by med en lang søfarts- og fiskeritradition. Derfor var det oplagt at integrere gårdrummet ved Toldboden med Renæssancehavnen.

Før istandsættelsen var gårdrummet imidlertid i en sådan stand, at det ikke var muligt for borgere og turister at anvende gården. Men istandsættelsen af gårdmiljøet har gjort, at det nu igen kan indgå som en aktiv del af byens liv.

Området ved havnen har i mange år blandt andet fungeret som parkeringsplads. Med åbningen af Renæssancehavnen er områdets kulturhistoriske og arkitektoniske identitet genopstået, og det er igen et centrum om et aktivt byliv i snitfladen mellem byen og vandet.

Borgmester Hans Luunbjerg er stolt af resultatet og taknemmelig for støtten fra Realdania til gårdrummet: ”Realdania er en fantastisk god samarbejdspartner, som både ved den økonomiske støtte og den faglige sparring gør, at vi ved fælles hjælp kommer i mål. Gårdrummet bliver nu åbnet for alle og vil også kunne bruges til forskellige arrangementer, f.eks. udstillinger fra Kunstforeningen, Kirsebærfestivallen og andre begivenheder, hvor alle har mulighed for at deltage.”

Projektchef i Realdania, Anne-Mette Gjeraa siger om gårdrummet: ”Det var helt oplagt at integrere gårdrummet ved Toldboden med nyfortolkningen af renæssancehavnen. Gårdrummet er et væsentligt bidrag i fortællingen om byens historie, og nu er det igen en levende del af Kertemindes bygningsarv.”

Læs mere om renæssancehavnsprojektet på www.kerteminde.dk