x

Kobber og zink gav sølv i finalen

Pressemeddelelse 22. maj 2014

For anden gang har holdet bag webportalen byggefilm.dk hentet en sølvmedalje hjem ved World Media Festival i Hamburg.

Webportalen byggefilm.dk har vundet sølv ved World Media filmfestivallen i Hamburg inden for kategorien Web og WebTV. Prisen gives samtidig til filmen om ’Tagrender og nedløb’ i kobber og zink, der er en ud af 30 kortfilm om danske håndværk, som er frit tilgængelige for alle. Allerede i 2011 fik producenterne med filmen om ’Kalkning og kalkmælk’ en sølvmedalje inden for samme kategori.

Filmene er korte og præcise i sin fortællestil. Erhvervsskolerne, lærlinge under uddannelse, håndværkere og andre med interesse for renovering og restaurering, får viden om, hvordan vi bevarer bygningsarven bedst muligt.

Producenterne Anders Dylov og Niels Brondbjerg har med disse film skabt en visuel dokumentation, som viser hvordan håndværkstraditionerne procesmæssigt udføres, på en måde som på sin vis kan sidestilles med sidemandsoplæring.

”Byggefilmene dokumenterer håndværket og overleverer en række fifs, der er udviklet gennem tiden, og den lette adgang til disse film er med til at forhindre, at metoderne går helt i glemmebogen”, siger udviklingschef Søren Meyer fra Grundejernes Investeringsfond, der har støttet filmproduktionen økonomisk. 

Hvis bygningsarven skal bevares intakt, er det afgørende, at der fortsat findes håndværkere, som har lyst til at tilegne sig de nødvendige færdigheder.

Projektleder Eske Møller, RealdaniaSynspunktet underbygges af projektleder Eske Møller fra Realdania, der er den anden store støttegiver til filmene: ”Hvis bygningsarven skal bevares intakt i fremtiden, er det afgørende, at der fortsat findes håndværkere, som har lyst til at tilegne sig de nødvendige færdigheder i inden for klassiske bygningshåndværk. Vi mener, at disse byggefilm kan bidrage til at fastholde interessen herfor”, siger han.

Det er ikke bare i Cannes og Berlin, der uddeles filmpriser. I Hamborg uddeles der årligt en række priser til film og andre medier, der på forskellig vis udmærker sig som kommunikative virkemidler. Der konkurreres i 13 forskellige kategorier, og de nominerede inden for hver kategori vurderes af et internationalt panel af professionelle kommunikationsfolk.

Idéen med byggefilmene opstod i 2009 som et modtræk til en oplevet udvanding af de håndværksmæssige discipliner, der gennem de senere år har trængt sig ind på erhvervsskolerne. Filmene er korte og præcise i sin fortællestil, og giver en troværdig indføring i metoder, som for fleres vedkommende har århundrede bag sig.

Ifølge producenterne bag filmene bør de ikke stå alene i en undervisningssituation, men kan være en støtte for de faglige undervisere og bringe virkeligheden helt ind i klasseværelset. Det valgte korte format er desuden med til at fastholde interessen hos tilskueren, også selv om det måske handler om et andet fag end dét, som man umiddelbart selv er mest interesseret i. På den måde bidrager byggefilmene også til at øge en tværfaglig forståelse af forskellige bygningshåndværk.

Byggefilm.dk (tidligere KlikEtHåndværk.dk) er en webportal med korte, dokumentariske film om traditionelle, danske bygningshåndværk. Fil-mene er særligt målrettet bygningshåndværkere – udlærte såvel som lærlinge, der viser interesse for at dygtiggøre sig inden for klassiske discipliner, og som kan bidrage til at videreføre velafprøvede metoder, så der også i fremtiden findes håndværkere, der kan tage kvalificeret vare på den danske bygningskultur.

Indtil videre indeholder portalen mere end 30 film á 6-10 minutters va-righed, og der er flere på vej. Filmene er velegnede til undervisnings-brug på de byggefaglige uddannelser, men kan også bruges som refe-rence fx i forbindelse med projektering af renoveringsarbejder.

Det er gratis at se og bruge filmene, som kan ses på portalerne bygge-film.dk og på youtube.com. Vælges den særlige portal, vil der i tilknyt-ning til mange af filmene findes mere information, som understøtter filmenes indhold. Denne information udbygges løbende.

Filmenes temaer er udvalgt at en gruppe af fagfolk med mange års er-faring og et godt blik for bevaringsværdig kulturhistorie.

Portalen og filmene er udviklet med støtte fra Grundejernes Investe-ringsfond, Realdania og Undervisningsministeriet.

World Media Festival er en international konkurrence for moderne me-dier og kommunikationsmidler, og en af de førende begivenheder i branchen. Der konkurreres indenfor 13 forskellige kategorier, herunder Web og WebTV, hvorunder byggefilm.dk er præmieret.

World Media Festival, der blev etableret i 2000 og afholdes årligt i Hamburg, er dermed et forum for ledende, professionelle kommunikati-onsfolk fra hele verden – med intermedia er initiativtager og arrangør.

Læs mere på worldmediafestival.org/