x

Et levende handelsliv er afgørende for levende byer

Pressemeddelelse 31. marts 2014

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, ser udfordringer for byernes udvikling i produktivitetskommissionens anbefalinger

Regeringen nedsatte i 2012 Produktivitetskommissionen med det kommissorium, at kommissionen skulle kulegrave den danske produktivitetsudvikling og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke Danmarks produktivitet – både i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor – i de kommende år. I dag præsenterede kommissionen sin slutrapport, der indeholder en række anbefalinger, bl.a. en lempelse af planloven til opførelse af store hypermarkeder.

"Et levende handelsliv er afgørende for levende byer, der er mødesteder for mennesker og ramme om hverdagslivet. Vi har gennem en række projekter i Realdania set eksempler på, at store detailhandelscentre uden for bymidten fjerner grundlaget for butikslivet i centrum og giver tomme hovedgader og dødt byliv. Lempes planlovens bestemmelser kan det altså være en trussel mod velfungerende og levende bymidter," siger adm. direktør Jesper Nygård i sin kommentar til produktivitetskommissionens anbefalinger.

Jesper Nygård var i dag gæst hos Lars Trier Mogensen i debatprogrammet "Det røde felt" på Radio 24syv. Her diskuterede de effekten af en eventuel lempelse af planloven, handelsliv som betingelse for et aktivt byliv, om udviklingen kan afbalanceres bedre mellem land og by og om urbaniseringen overhovedet kan og skal bremses.

Udsendelse Radio 24syv 31. marts

Stationsbyernes forvandling
Realdania satte sidste år fokus på stationsbyerne - det vil sige, de mange mindre byer i Danmark, der historisk blomstrede sammen med det voksende jernbanenet, og som er under hastig forandring. Stationen og rådhuset er væk, samtidig med at handelsliv og befolkningstal vakler eller ændrer karakter. Bogen ”Stationsbyer i dag”, beskriver situationen og peger på byernes potentialer.

Bogen "Stationsbyer i dag" ser nærmere på, hvordan de 250 stationsbyer i Danmark kan klare sig i fremtiden.