x

Kronik i Berlingske om Københavns uforløste potentiale

Pressemeddelelse 30. juli 2014

København skal blive verdens bedste lille storby for mennesker og for danske og internationale virksomheder. Det skriver Realdanias administrerende direktør sammen med Klaus Bondam i dag i en kronik i Berlingske Tidende.

Cyklistforbundet og Realdania deler en ambitiøs tanke om den danske hovedstad som verdens bedste lille storby. I en kronik i Berlingske Tidende i dag fremhæver administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård, og direktør for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, Københavns uforløste potentiale.

De to kronikører beskriver, hvordan man i udlandet begejstret taler om ’copenhagenization’, når byer indrettes med fokus på mennesker. København misundes og efterlignes i hele verden for vores byrums- og trafikdesign, der tilgodeser cyklister og gående, og som skaber høj livskvalitet i hverdagen. Set i et internationalt perspektiv er København en lille storby, og dens uformelle og uhøjtidelige atmosfære er som skabt til møder mellem mennesker på tværs af erhvervs-, kultur- og uddannelsesmiljøer.

Vi skal genopfinde det særligt københavnske

Blandingen af fremkommelighed, mangfoldighed og tryghed er kvaliteter, som virker særligt tiltrækkende på moderne virksomheder med fokus på innovationskraft. Imidlertid påpeger Jesper Nygård og Klaus Bondam, at vi i Danmark ofte overser disse kvaliteter og glemmer at udnytte deres potentiale. Dermed risikerer vi at gå glip af vækst, investering og arbejdspladser. De to kronikører understreger, at vi er nødt til at genopfinde og forny for fortsat at være en foregangsby. ”København bliver aldrig verdens største by, men hovedstaden kan sætte standarden i samspillet mellem hårde og bløde værdier – og sætte helt nye standarder for, hvad det vil sige at ’copenhagenize’,” skriver de.

Potentialet findes i hele Danmark 

Regeringen har for nylig sat et embedsmandsudvalg til at skrive en hovedstadsstrategi for at se på problemstillingen: Hvordan kan kommunerne gennem byplanlægning bidrage til, at hovedstaden bliver mere attraktiv for erhvervslivet og internationale investorer? Jesper Nygård og Klaus Bondam anbefaler i den forbindelse at samle hele hovedstadsregionens aktører om at videreudvikle Københavns særlige kvaliteter. Forstæderne spiller derfor en vigtig rolle, men også landdistrikterne har betydning ifølge de to kronikører, som skriver: ”Det er også vigtigt, at ordet udkant ikke for alvor har en berettigelse i et lille land som Danmark. Land og by er ikke hinandens modsætning. Tværtimod er de hinandens forudsætning. Det gavner hele Danmark, hvis København får en større andel af væksten.”

Kronik i Berlingske Tidende af Klaus Bondam og Jesper Nygård