x

Ny og gammel Sydhavn skal forbindes

Pressemeddelelse 31. marts 2014

Kongens Enghave og det nye Sydhavn på Teglholmen skal nu forbindes bedre både mentalt og fysisk. En ny forbindelse henover den stærkt befærdede Sydhavnsgade skal sikre nemmere adgang til vandet, mere byliv og sikker færdsel for beboere og studerende. Københavns Kommune har derfor iværksat en analyse, som skal se nærmere på mulighederne for at koble de to Sydhavnsbydele bedre sammen.

Københavns Kommune ønsker at binde Sydhavn bedre sammen og tilføre området mere liv og energi. Det skal ske med bedre infrastruktur, grønne løsninger og ved at fremhæve områdets attraktioner. Havnebadet, Valbyparken og Aalborg Universitet er nogle af de steder, der gør København SV attraktiv. Sammen med en bedre fysisk kobling af de to områder, skal attraktionerne gøre Sydhavn til et mere trygt og tilgængeligt område at færdes.

Hovedfærdselsåren Sydhavnsgade skærer sig gennem Kongens Enghave og det nye Sydhavn, der er skudt op ved havnen. Det nye område i Sydhavn er i dag mere orienteret mod Indre By end mod Kongens Enghave, og de to områder deles ikke kun trafikalt, men er også meget forskellige med hensyn til beboernes baggrund og boligernes ejerformer. Men begge områder har stærke kvaliteter, der kan tydeliggøres og derved komme bydelen og hele byen til gode.

”Alle skal have glæde af, at København åbner sig mod havnen. Jeg arbejder for en by, der hænger sammen. Vi skal have en blandet by med plads til at alle fra bistandsmodtageren til butiksassistenten, psykologen og kundechefen. Vi skal være bedre til at udnytte mulighederne i de forskellige bydele. Derfor ser jeg frem til undersøgelsens resultater”, siger overborgmester Frank Jensen.

Københavns Kommune og KAB igangsætter en forundersøgelse, der skal give konkrete løsninger på at skabe bedre forbindelser i Sydhavn. Realdania bidrager til projektet med finansiering af analysen.

”Jeg er overbevist om, at en fysisk forbindelse for de bløde trafikanter på tværs af Sydhavnsgade vil give et stort løft for den samlede Sydhavn. Udfordringen – og det, der nu skal analyseres – er, hvordan dette gøres på tværs af en af de vigtigste indfaldsveje til København,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Forundersøgelsen indgår i kommunens øvrige arbejde med at udvikle bydelen i samarbejde med relevante lokale aktører som Aalborg Universitet, lokaludvalg, grundejere, investorer, boligorganisationer samt fonde.

”Sammen med den almene sektor investerer Københavns Kommune milliarder i at styrke kvaliteterne i det gamle Sydhavn med Metro, renovering af almene boliger, ny badestrand og genopretning af Harrestrup Å. Samtidig bygger vi en helt ny bydel ved havnen. Vi skal have de to bydele til at smelte sammen til en. Det kræver en bedre forbindelse over Sydhavnsgade,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).
Økonomi
Realdania har afsat en økonomisk ramme på godt 1 mio. kr. til analysen

Tidsplan
Det forventes, at analysen er tilvejebragt slutningen af juni 2014

Styregruppe
Der er nedsat en styregruppe for udviklingsprojektet bestående af:
• Anne Skovbo, direktør i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune
• Simon Kjær Hansen, serviceområdechef Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune
• Hans Peter Svendler, direktør i Realdania
• Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania
• Rolf Andersson, byggedirektør i KAB