x

Nyt lys på vestjysk historie i storværk om Nørre Vosborg

Pressemeddelelse 12. september 2014

Historien om Vestjyllands fornemste herregård, Nørre Vosborg, foldes nu ud i et nyt bogværk på to bind. Værket formidler de opdagelser, som et tværfagligt hold af forskere gennem otte år har fundet frem til. Det af Realdania støttede bogværk er det mest omfattende, der nogensinde er skrevet om en dansk herregård, og giver blandt andet et nyt indblik i den rigdom og magt, som Vestjylland har haft gennem tiden.

I 2004 blev herregården Nørre Vosborg købt af Realdania Byg, som er et helejet Realdaniaselskab. Herregården blev derefter restaureret og udviklet med henblik på at skabe dynamik i et landdistrikt. Samtidig gav Realdania et tværfagligt forskerhold mulighed for at dykke ned i herregårdens lange historie, og dette arbejde er nu mundet ud i bogværket Nørre Vosborg i tid og rum. Værket beskriver herregården og sætter den ind i en større historisk og geografisk sammenhæng. 

”Alleryderst i Vestjylland ligger nogle fjorde og åer, som har skabt nogle ekstremt frugtbare engområder, der dannede basis for en stor eksportproduktion af heste og stude. Det har ikke bare gjort en herregård som Nørre Vosborg velhavende, men har også været fundament for en solid magtbase. I middelalderen var placeringen desuden strategisk vigtig i og med, at man fra borgen kunne kontrollere trafikken langs vestkysten, så de lokale adelsmænd på Nørre Vosborg var nogle af Danmarks absolut førende ’politikere’”, siger historiker Anders Bøgh, Aarhus Universitet, der er en af redaktørerne på værket. 

Han vurderer, at forskningen og bogværket blandt andet vil ændre på en udbredt misforståelse af, at Vestjylland var et fattigt og tilbagestående område. Anders Bøgh fremhæver desuden, at inddragelsen af en række forskellige fagdiscipliner har gjort det muligt at nå resultater, som ingen enkeltdiscipliner kunne have nået alene. 

Enestående nuanceret indblik i en herregårds udvikling

Det er Realdania Byg, der ejer Nørre Vosborg, som i dag blandt andet rummer restaurant, hotel og kursusfaciliteter.

”Vi har siden købet af Nørre Vosborg lagt stor vægt på at bevare de bygningshistoriske værdier, samtidig med at vi har fået skabt en økonomisk bæredygtig fremtid for herregården. Nu kan vi også glæde os over, at en række forskere har belyst stedet fra nye vinkler og samlet det i et bogværk,” siger direktør Peter Cederfeld, Realdania Byg. 

De to bind fylder samlet ca. 900 sider og er forfattet af 25 forskere. Realdania har bidraget til både forskningsprojektet og det nye bogværk.  

”Forskningen og det nye værk giver os et enestående nuanceret indblik i en herregårds udvikling fra vikingetiden og frem til i dag. Forløbet har budt på regulære overraskelser med fundet af et ældre borganlæg tæt på den nuværende herregård. Først og fremmest håber jeg dog, at værket kan bidrage til en bedre forståelse af den betydning, herregårdene historisk har haft og de mange kvaliteter, de stadig rummer,” siger programchef Christian Andersen, Realdania.

Den nuværende herregård Nørre Vosborg er grundlagt ca. 1575 og ligger i Holstebro Kommune i Vestjylland.  

I dag er Nørre Vosborg ejet af Realdania Byg.