x

Store projekter kan tvinge byggebranchen i knæ

Pressemeddelelse 23. juni 2014

En potentiel overophedning i byggebranchen truer, viser ny, omfattende rapport fra Bygherreforeningen baseret på en analyse af 2.500 planlagte store byggeprojekter over 50 mio. kr. Omfanget af den type projekter vil stige med over 50 procent over de næste to år og kan betyde en øget omsætning i byggeriet på 10-15 mia. kr. årligt. En eksplosiv vækst i efterspørgslen som de store danske entreprenører ikke har kapacitet til at løfte.

Den danske byggebranche er på vej direkte mod store problemer inden for ganske få år, viser en ny, omfattende rapport fra Bygherreforeningen, støttet af Realdania. Rapporten er baseret på en analyse af 2.500 planlagte byggeprojekter, som alle er over 50 mio. kr.

Omfanget af store byggeprojekter stiger med over 50 procent over de næste to år. Det presser markedet, og de store danske entreprenører vil ikke kunne ikke imødekomme efterspørgslen. Hvis de fem største danske entreprenørvirksomheder skulle kunne optage hele væksten fra de kommende års store projekter, ville det kræve en fordobling af deres omsætning inden for byggeri, viser rapporten.

”Vi styrer direkte mod problemer”, siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, der står bag undersøgelsen. ”De store offentlige investeringer betyder, at der de kommende år bliver udbudt mange kæmpestore projekter. Hidtil har man forventet, at markedet kunne absorbere det, men den går ikke. Der må og skal ske ændringer i udbudsstrategierne, hvis man skal undgå overophedning af markedet med tilhørende problemer. Entreprenørerne kan vælge og vrage lige nu og mange har allerede taget de opgaver ind, som de reelt kan magte i de kommende år”, siger han.

Risiko for højere priser og flere fejl
Overophedning i byggebranchen har tidligere medført stigende priser og vækst i antallet af fejl og mangler. Rapportens konklusioner, om at sammenfaldet af de mange store projekter kan føre til en overophedning og skabe en risiko for flere fejl og mangler, understøttes af professor og konkurrenceforsker på CBS Peter Møllgaard.

”Der vil være en væsentligt risiko for en overophedning i byggebranchen de kommende år på baggrund af disse tal. Og vi ved fra tiden op til finanskrisen, at det ofte fører til væsentligt flere fejl og mangler, ligesom det kan betyde mindre konkurrence mellem entreprenørerne og dermed højere priser, siger han.

Nye udbudsstrategier og udenlandske entreprenører kan løse problemet
En løsning på den truende overophedning kan ifølge Bygherreforeningens rapport være at udnytte og udvikle mellemsegmentet af entreprenører, så de kan byde ind på opgaver, der ellers kun kan løftes af de store entreprenører. Det kræver en justering af bygherrernes udbud. En anden løsning kan være udbudsstrategier, der sigter på at få udenlandske entreprenører til at byde på danske opgaver.

”Som rapporten foreslår, er det afgørende for både afviklingen af projekterne og konkurrencen, at man henter udenlandske entreprenører ind eller udvikler markedet for de små og mellemstore danske entreprenører, siger Peter Møllgaard. 

Vi har brug for politisk hjælp til at løse det her problem.

Direktør Henrik L. Bang, Bygherreforeningen.


Behov for politisk handling
Udbuds- og konkurrencereglerne er ofte en hindring for bedre dialog og samarbejde med markedet i forbindelse med udbud, og Bygherreforeningen forventer, at politikerne vil tage problemerne alvorligt. 

”Vi har brug for politisk hjælp til at løse det her problem Som branche kan vi kun operere inden for lovgivningen, og den modarbejder os, når det kommer til udbuds- og konkurrencereglerne, ” siger Henrik L. Bang.

”Det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at danne konsortier uden, at de i konkurrencereglerne bliver opfattet som karteller. Og når det kommer til udbudsreglerne er muligheden for dialog mellem bygherre og bydende meget begrænset i dag – særligt når vi sammenligner med udlandet”, siger han.

 

Undersøgelsen af de største danske byggeprojekter er gennemført over det seneste halve år af Bygherreforeningen med støtte fra Realdania. Undersøgelsens konklusioner er baseret på en analyse af 2.500 planlagte (både offentlige og private) projekter – hvert med en entreprisesum over 50 mio. kr. Undersøgelsens data er hentet fra CRM Byggefakta, Bygningsstyrelsen, DTU og samtlige regioner. Derudover er der gennemført 30 kvalitative interviews med de mest relevante interessenter i ind- og udland, herunder forskere, bygherrer og førende rådgivnings- og entreprenørvirksomheder.

For yderligere information om undersøgelsens metoder – kontakt projektchef Rolf Simonsen, civilingeniør, ph.d., på rs@bygherreforeningen.dk eller tlf.: 22 44 12 40.

Bygherreforeningen varetager og formidler professionelle danske bygherrers holdninger og interesser. Foreningens formål er at fremme udviklingen i byggeriet inden for arkitektur, kvalitet og produktivitet. Bygherreforeningen organiserer 120 af Danmarks mest professionelle bygherrevirksomheder og medlemsskaren omfatter mere end 1.300 af byggeriets beslutningstagere. Foreningens medlemmer repræsenterer et samlet årligt indkøbsvolumen på 30-50 mia. kr.