x

Styr på farverne i markant funkisbebyggelse i Aarhus

Pressemeddelelse 9. april 2014

Et nyt farveatlas over Strandparken i Aarhus skal hjælpe beboerne med at genskabe den oprindelige arkitektoniske idé, når bygningerne fremover skal vedligeholdes. Strandparken, som blev påbegyndt 1935, var for sin tid et banebrydende eksempel på modernisme. Siden er de originale farver på facaderne gået tabt, men ved hjælp af farvearkæologi er de nu genskabt og samlet i et farveatlas.

Da opførelsen af Strandparken i Aarhus blev påbegyndt, var den med sin modernistiske arkitektur den første af sin art i Aarhus og blot den tredje i landet. Men de originale facadefarver på 18 af de 22 blokke er siden opførelsen forsvundet, og bebyggelsen fremstår i dag med okkergul som den overvejende facade. Et nyt farveatlas, som Realdania har støttet, har genskabt viden om de originale farver, så bebyggelsen kan renoveres med respekt for arkitekturen.

”Strandparken er en vigtig bebyggelse i forhold til dansk international modernisme, og Realdania kan med støtten til farveatlasset optimere sandsynligheden for, at bebyggelsens originale farver sikres for eftertiden,” siger projektleder Lars Autrup, Realdania.

Strandparken, som er opført i 3-4 etager og med pudsede facader, består af blandede ejerformer. Der er oprettet et fællesudvalg, som sikrer de fælles interesser for ejere, lejere og andelshavere. Det er i dette fællesudvalg, der er opstået et ønske om at genskabe bebyggelsens oprindelige farver. Et ønske som Aarhus Kommune og Realdania bakker op om.

”Bebyggelsen repræsenterer et vigtigt tidsrum i dansk arkitekturhistorie. Initiativet skal sikre Strandparkens fortsatte image som noget særligt og banebrydende. Det er samtidig et godt grundlag for et arkitektonisk og oplevelsesmæssigt løft af bebyggelsen,” siger Stadsarkitekten og Udvalget for Bygnings- og Miljøbevaring i Aarhus i en fælles udtalelse.

Arbejdet med farveatlasset blev gennemført i 2013-14 og er nu mundet ud i en publikation med en farveoversigt, visualiseringer og anvisninger af, hvordan maleropgaver bør udføres i Strandparken.

Hent publikationen

E-publikationPdf

Strandparken udgøres af 22 stokke, hvoraf 18 er opført i 1935-38 og fire i 1953-55. Bebyggelsen er tegnet af den senere stadsarkitekt i Aarhus, Alfred Mogensen, der selv bosatte sig her.

Arkitekturen i Strandparken
Strandparken var ved sin opførelse et stilskifte i såvel dansk som århusiansk boligbyggeri og for sin tid voldsom og banebrydende som det første af sin art i Aarhus og det tredje i landet.

Med sin Bauhaus-inspirerede funkisstil brød Strandparkens åbne parkbebyggelse med den karréstruktur, der eller var fremherskende i Aarhus i den periode. I stedet for at tilpasse sig byen, er bygningerne orienteret efter mest muligt lys til boligerne og udsigten til bugten.

Strandparken er desuden et sjældent eksempel på brug af farver på facader i dansk, modernistisk arkitektur fra 1930erne og frem. Det mest almindelige er lyse farver.