x

Årsmagasin 2015 om ildsjæle og fremtidens Danmark

Pressemeddelelse 27. marts 2015

Det frivillige engagements betydning for samfundsudviklingen er sammen med udfordringerne i yderområderne og byerne temaerne i Realdania Årsmagasin 2015.

”Det er helt vildt oplivende at se de folkelige fællesskaber slå til,” siger økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard i Realdanias Årsmagasin og stiller dermed skarpt på et af magasinets to temaer – frivillighed.

Magasinet tager i år med en række artikler fat om temaerne ”By og land – hinandens forudsætninger” og ”Den frivillige sektors rolle i samfundsudviklingen”. Frivillighed er en central ingrediens i mange af Realdanias projekter – lige fra mindre og lokale projekter til løsningen af større samfundsmæssige problemstillinger. Samtidig er balancen mellem by og land, så vi bevarer et helt Danmark, et centralt indsatsområde for Realdania i øjeblikket.

I Årsmagasinet 2015 kan du blandt meget andet læse:

Den ekstra effekt skabes af de frivillige
Realdanias bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack om frivillighed og lokale ildsjæle.

En varm kartoffel med potentialer
Se, hvor Realdanias adm. direktør Jesper Nygård ser udfordringer og potentialer i yderområderne.

Et Danmark i balance
Thisteds borgmester Lene Kjelgaard Jensen og Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen diskutere samspillet mellem by og land og stærke samarbejder på tværs af kommunegrænser.

Man skal kunne skifte mellem at være bruger og frivillig
Frivilligrådets formand Vibe Klarup Voetmann om det frivillige engagement og betingelser.

Frivillige skaber livskvalitet to gange
Realdanias direktør Hans Peter Svendler om betydningen af det frivillige element i projekterne.

Filantroperne og den politiske pluralisme
Folketingets formand Mogens Lykketoft og næstformand Bertel Haarder om de filantropiske fonde og foreningers særlige ansvar.