x

Ny netavis om civilsamfundet

Pressemeddelelse 18. juni 2015

Altinget lancerer med støtte fra TrygFonden og Realdania en ny netavis om civilsamfundet

Civilsamfundet i form af f.eks. foreninger, frivillige og fonde spiller en stadig større rolle i samfundsudviklingen, men aktiviteterne er underbelyste og fortjener mere fokus og debat. Det er baggrunden for projektet Altinget: civilsamfund, som Altinget lancerer i september med støtte fra TrygFonden og Realdania.

Der er tale om en ny netavis med tilhørende nyhedsbreve i stil med Altingets øvrige journalistiske netaviser. Altinget har som formål gennem kritisk journalistik at følge udviklingen i det danske demokrati og politiske system, og målet er at højne læsernes informationsniveau. Journalistikken om civilsamfundet er ligesom Altingets øvrige journalistisk uafhængig, uvildig og kritisk, og der vil blive publiceret bl.a. nyheder, baggrund, analyser, portrætter og debatindlæg.

Formålet med Altinget: civilsamfund er at gøre det lettere for organisationer og foreninger at orientere sig i det øvrige civilsamfund, om relevant ny lovgivning og politik på området samt forskning og nyheder. Informationerne skal gøre det lettere for de forskellige aktører på området at være en del af civilsamfundet. Blandt emnerne kan f.eks. være værdien af den frivillige arbejdskraft og foreningslivet, de frivilliges rolle i samfundet og fonde og foreningers betydning for samfundet. Altinget har aftalt et samarbejde med professor Anker Brink Lund, der er ekspert i civilsamfundet fra Copenhagen Business School og i gang med et større forskningsprojekt om civilsamfundet frem mod 2018.

Direktør og chefredaktør Rasmus Nielsen fra Altinget siger om projektet:

”Altinget: civilsamfund er en ny netavis, vi satser på og venter os meget af. Den går på tværs af fag- og partiskel og belyser og undersøger en vigtig del af Danmark, der er underbelyst i dag. Det frivillige forenings-Danmark og fonds-Danmark.”

TrygFonden og Realdania støtter projektet med hver 2 mio. kr. De to fonde har ingen indflydelse på det redaktionelle indhold.

”Vi har fokus på at fremme viden og forskning bl.a. på det sociale område. Vi vil gerne bidrage til at skabe en mere videnstung offentlig debat, så beslutninger kan træffes på et solidt grundlag. Det mener vi, denne netavis kan være med til,” siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård, siger:

”Civilsamfundet rummer rigtig mange gode kræfter, der tilsammen har stor betydning for det danske samfund. Med Altingets nye netavis håber vi, at det bliver lettere for organisationer, foreninger og frivillige at orientere sig i det øvrige civilsamfund, om politik og lovgivning og om de fonde og foreninger, der findes. Det skal blive lettere for aktørerne at finde sammen og skabe de forandringer og synergier, der skal udvikle det danske samfund.”

Pressemeddelelsen er udsendt af Altinget i samarbejde med TrygFonden og Realdania.