x

Hvad sker der med indeklimaet, når vi energirenoverer?

Pressemeddelelse 5. november 2015

Realdania har bevilget 500.000 kr. til en undersøgelse af indeklimaet i huse, der står over for energirenovering. Undersøgelsen kobler sig på et stort energirenoveringsprojekt, som Gladsaxe i forvejen gennemfører i nogle af kommunens mange rækkehuse.

Projektet blev sat i gang den 22. oktober og vil løbe over flere år. Der vil blive udført målinger både før, under og efter rækkehusene er blevet energiforbedret.

På denne måde kan Gladsaxe Kommune og Realdania få afdækket, hvilken indflydelse en energirenovering har på indeklimaet, forklarer projektleder Lene Wiell Nordberg:

”Dårligt indeklima går ud over sundheden og kvaliteten af det liv, vi lever indendørs. Vi håber, undersøgelsen bringer os nærmere en konkret viden om, hvad der sker med indeklimaet, når vi gennemfører renoveringsopgaver.”

I de tekniske undersøgelser måler specialister bl.a. partikler, temperatur og luftens fugt og CO2-niveau. Og sideløbende med det gennemføres der interviews med beboerne om deres sundhed, komfort og adfærd. Observationerne skal være med til at afgøre, hvilke handlemønstre, der har særlig indflydelse på indeklimaet.

”Når et hus renoveres, svarer det til, at man udskifter dets indeklima-DNA, hvor den adfærd, man havde før renoveringen, ikke nødvendigvis passer til huset efter renoveringen. Vi ser frem til undersøgelsens resultater, der kan danne grundlag for gode fremtidige indeklimaløsninger,” siger Lene Wiell Nordberg.