x

Bedre Byggeskik 100 år

Pressemeddelelse 23. november 2015

I år er det hundredåret for stiftelsen af Landsforeningen Bedre Byggeskik. I den anledning sætter Bygningskultur Danmark med støtte fra Realdania fokus på bevægelsens bedrifter og betydning for den danske bygningskultur. Det sker blandt andet med en konference den 26. november i Bygningskulturens Hus og genudgivelsen af bevaringsguiden ”Bedre Byggeskik-huset ”.

Bedre Byggeskik-bevægelsen opstod i 1915 med ambitionen om at få kvalitet, enkelthed og klassiske proportioner tilbage i det almindelige danske husbyggeri med fokus på stilfærdig saglighed, solidt håndværk og ’ærlige’ materialer. Initiativtagerne til Landsforeningen Bedre Byggeskik bestod af blandt andet af arkitekter, byg- og håndværksmestre, gårdejere, husmænd og forskellige kulturpersonligheder, for eksempel den navnkundige Emma Gad.

 

Initiativet kom i forlængelse af Akademisk Arkitektforenings "Tegnehjælpen", som gav prisbillig, arkitektfaglig rådgivning til bygherrer og bygmestre fra 1907. Bevægelsen satte sig spor over hele landet, og husene er i dag attraktive boliger, der er med til at forskønne vores byggede miljø.

 

Det blev til cirka 50.000 huse i Bedre Byggeskik-bevægelsens levetid. Hvis man medregner de senere murermestervillaer, der var direkte inspireret af Bedre Byggeskik-bevægelsen, snarere 125.000 huse i alt. Alle sammen huse, som i deres arkitektur nyfortolkede den danske byggetradition med vægt på enkelhed, harmoni og gedigne materialer. En solid murermestervilla er i dag en af de mest eftertragtede hustyper og opfattes som indbegrebet af et ægte dansk hus, hvor det gode liv leves.

 

Konference om Bedre Byggeskik og fremtiden

Bygningskultur Danmark fejrer den 26. november hundredåret ved en større konference i Bygningskulturens Hus. Bevægelsen og dens principper og bedrifter er på dagsordenen, men også bevægelsens relevans i dag bliver vendt og diskuteret. Hvad er der af udfordringer i byggeriet, og hvordan kan man føre nogle af de bedste intentioner fra bevægelsens side ud i livet i dag?

Hør blandt andre MF Mattias Tesfaye (S), tidligere direktør i Realdania Hans Peter Svendler, Arkitekt Jens Thomas Arnfred og kommende formand for Det Særlige Bygningssyn, Lars Juel Thiis.

 

Derudover lanceres en konkurrence for studerende på landets arkitektskoler, som får til opgave at nyfortolke Bedre Byggeskik og give et moderne bud på en arkitektur, skabt i bevægelsens billede.

 

Journalist Pernille Stensgaard fra Weekendavisen styrer debatten.

 

 

Genudgivelse af ”Bedre Byggeskik-huset – en bevaringsguide”

I anledning af hundredåret genudgives en let revideret udgave af Bygningskultur Danmarks bevaringsguide for Bedre Byggeskik-huse. Bogen er indtil videre solgt i 10.000 eksemplarer. Bedre Byggeskik repræsenterer “det almindelige danske hus” med byggeri som enfamiliehuse, murermestervillaer, landejendomme, præstegårde, skoler med mere. Bogen henvender sig til ejere, håndværkere og alle interesserede i ældre bygningskultur. Bogen gennemgår overordnet husenes arkitektur, materialer og bevaringsværdier med principforslag til, hvordan man bevarer eller genskaber disse. Billedeksempler på gode og dårlige løsninger viser tydeligt de kvaliteter, man skal bevare og passe på. ”Bedre Byggeskik-huset – en bevaringsguide” kan købes for 149 kr. på www.bygningskultur.dk