x

Team C.F. Møller skal udvikle visionen om projekt BYEN TIL VANDET i Randers

Pressemeddelelse 22. januar 2015

Med projekt ”Byen til Vandet” ønsker Randers Kommune at udnytte potentialet bedre mellem Randers midtby, Gudenåen og Randers Fjord. Fem teams bestående af landets førende ingeniører, arkitekter og byplanlæggere har dystet om chancen for at lave projektets forundersøgelse, og nu er vinderteamet udvalgt.

I konkurrencen deltog fem totalrådgiver-teams, og nu har styregruppen, bestående af repræsentanter fra kommunen og Realdania, netop besluttet, at det bliver team C.F. Møller, der skal stå for forundersøgelsen af det ambitiøse og visionære projekt ”Byen til Vandet”.

 

”Vi valgte teamet til opgaven, fordi de på overbevisende og ambitiøs vis vil sammentænke, hvordan klimatilpasning kombineret med infrastrukturelle og totaløkonomiske vurderinger kan skabe helt nye muligheder for Randers midtby. Vi har store forventninger til, at forundersøgelsen vil give et stærkt grundlag for de kommende byrådsbeslutninger om midtbyens udvikling i de næste mange årtier”, fortæller Hans Nikolaisen, kommunaldirektør i Randers Kommune.

 

”Det er oplagt at undersøge, hvordan den smukke middelaldermidtby kan forbindes med naturen og vandet – med de mange muligheder for byudvikling, det fører med sig,” siger Anne-Mette Gjeraa, projektchef i Realdania. – ”Der er et stort potentiale i at tænke klimatilpasninger i byen sammen med rekreative funktioner til glæde for byens borgere og besøgende. Vi glæder os til at se resultatet af forundersøgelsen.”

Udnytte byens potentiale
Visionen for projekt ”Byen til Vandet” er åbenlys, fordi der i Randers midtby omkring Gudenåen, havnen og Randers Fjord ligger et kæmpe uudnyttet potentiale for at gøre fremtidens Randers til en endnu mere attraktiv by. Det er visionen, at trafikale, klimatilpasningsmæssige og totaløkonomiske målsætninger skal spille sammen. Og det bliver altså nu op til team C.F. Møller gennem en forundersøgelse at vise, hvordan potentialerne kan forløses.

Opgaven
Forundersøgelsen, der bliver gennemført med finansiering fra Realdania og Randers Kommune, skal bl.a. undersøge og vurdere 6 udvalgte scenarier for nye infrastrukturelle tiltag, der i samspil med klimatilpasning kan skabe mulighed for visionær og rentabel byudvikling. De totaløkonomiske aspekter spiller heri også en stor rolle. De 6 scenarier skal således belyses og analyseres for potentialer og udfordringer i forhold til økonomi, klima, trafik, udbygningsmuligheder og natur.

Forundersøgelsen ventes at være færdig inden sommeren 2015. Herefter kan Randers Byråd træffe beslutning om hvilket scenarie, der skal danne retning for det videre arbejde med at konkretisere visionen om at få Randers midtby bundet bedre sammen med vandet.

Fakta

Det vindende team C.F. Møller består af følgende firmaer:

- C.F. Møller Danmark A/S

- ORBICON A/S

- Habitats ApS

- Smith Innovation ApS