x

Hvordan får vi BYEN TIL VANDET i Randers?

Pressemeddelelse 5. august 2015

Det spørgsmål får borgere i Randers nu mulighed for at svare på, når ordet er deres fra august til oktober. Her bliver seks scenarier for det store byudviklingsprojekt ”Byen til vandet” drøftet. De seks scenarier kommer fra forundersøgelsen af, hvordan byrådets vision om at forbinde byen med vandet kan blive til virkelighed. Randers er Danmarks eneste større flodby, hvor mødet mellem by, natur og vand giver nogle helt særlige muligheder.

”Byen til Vandet er en vision om at skabe et nyt bymiljø, hvor byen hænger sammen med vandet. Der hvor havnen ligger i dag, kan vi få en ny, aktiv bydel med boliger, erhverv og rekreative områder, hvor vi samtidig har tænkt i, hvordan vi kan klimasikre Randers fremover. Nu står vi med seks bud på løsninger og så er tiden til, at vi lytter til, hvad borgere og andre interessenter mener om ideerne,” siger borgmester Claus Omann Jensen.

Forundersøgelsen, der ligger til grund for de seks scenarier, er støttet af Realdania. Den giver et bud på, hvordan byudvikling kan spille sammen med natur, klimatilpasning og infrastruktur, og hvordan nødvendige klimatilpasningsprojekter samtidig kan give merværdi i form af byudvikling med kvalitet.

Forundersøgelsen er udarbejdet af rådgiverne Team C.F. Møller i tæt samarbejde med Randers Kommune og Realdania. På baggrund af forundersøgelsen anbefaler rådgiverteamet to scenarier, der rummer særlig gode potentialer for en fremtidig udvikling af Randers by med mange udviklingsmuligheder. De to scenarier er også valgt ud fra, at de er dem, der bedst kan betale sig ud fra en langsigtet totaløkonomisk betragtning. Hele forundersøgelsen med alle seks scenarier kan ses på byentilvandet.randers.dk.

Ordet er dit!

Fra begyndelsen af august og frem til efterårsferien kan borgere og erhvervsliv komme med indspark til Byen til Vandet. Randers Kommune inviterer til løbende debat med en udstilling på Østervold samt til tre dialogmøder på lørdage i september og oktober. Derudover vil der langs Gudenåen og på de bynære havnearealer blive opstillet infostandere og byrumsinstallationer, som inviterer til ophold og eftertanke om fremtidens Randers. Alle kan løbende være med i debatten via Randers Kommunes facebookside og gennem mailadressen byentilvandet@randers.dk.

Klimatilpasning som løftestang for byudviklingen

Projektchef Anne-Mette Gjeraa fra Realdania siger: ”Jeg ser meget frem til den kommende proces og håber samtidig, at den kan være med til at synliggøre, hvor mange muligheder, der er i at lade klimatilpasning og byudvikling gå hånd i hånd. Jeg tror, projektet dermed vil kunne have demonstrationsværdi for andre danske kommuner, der står over for lignende klimatilpasningsprojekter.”

”Vi har nu et stærkt grundlag for en debat om, hvordan vi ønsker at Randers midtby skal udvikle sig. Mødet mellem by, natur og vand er Randers’ helt store potentiale, og centralt i byrådets vision for Randers er, at naturen og vandet skal vendes til en unik ressource, der kan samle byen,” siger borgmester Claus Omann Jensen.

Pressemeddelelsen er udsendt af Randers Kommune.

Det skal blandt andet ske ved, at Randers midtby i fremtiden suppleres med mangfoldige naturoplevelser og aktiviteter, der i kombination med byudvikling og infrastruktur binder byen helt tæt til vandet. Ved årsskiftet beslutter Randers Byråd sig forventeligt for, hvilket af scenarierne, der skal danne retning for det videre arbejde med Byen til Vandet.

Team C.F. Møller består af følgende firmaer:

C.F. Møller Danmark A/S
ORBICON A/S
Habitats ApS
Smith Innovation ApS
Sadolin & Albæk A/S