x

Oversigt over de største byggeprojekter skaber overblik over kapaciteten i markedet

Pressemeddelelse 1. december 2015

En ny hjemmeside, Byggepipeline.dk, giver overblik over antallet af store aktuelle byggeprojekter. Hjemmesiden hjælper med at matche udbud og efterspørgsel på de største byggeprojekter.

Historisk mange store byggeprojekter af supersygehuse, universiteter og boliger betyder, at bygherrer i Danmark kan have problemer med at finde egnede entreprenører, der er store nok til at løfte opgaven og samtidig har plads i ordrebøgerne. Det viste en undersøgelse fra Bygherreforeningen i sommeren 2014. Den udfordring er Byggepipeline.dk nu med til at løse. 

Byggepipeline.dk er en online-oversigt over nuværende og kommende store byggeprojekter i Danmark i størrelsesordenen fra 50 mio. kroner og op til flere mia. kroner. Den nye hjemmeside præsenteres af Bygherreforeningen og Byggefakta i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Realdania. Hjemmesiden vil blive opdateret fire gange årligt og rummer aktuelt kommende byggeprojekter til en værdi af 59 mia. kr. 

Bygherreforeningen ønsker mere konkurrence på markedet 

Parterne bag hjemmesiden mener, at den større gennemsigtighed i markedet, vil medføre mere konkurrence og forhåbentligt nye spillere fra udlandet. Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, siger:

”Bygherrerne har fremover mulighed for at udbyde projekter på strategiske tidspunkter, hvor der er færre opgaver i udsigt. Ved at synliggøre det samlede volumen af byggeopgaver vil vi forhåbentlig også kunne tiltrække udenlandske entreprenørfirmaer, der hidtil generelt har været tilbageholdende med at byde på danske opgaver." 

Realdania forventer, at Byggepipeline.dk kan styrke en sund markedsdannelse

Filantropidirektør Anne Skovbro siger: ”I Realdania har vi altid haft et stærkt fokus på byggeriets rammevilkår, og hvordan de kan forbedres. Vi tror på, at branchen vil kunne få meget ud af Byggepipeline.dk og den gennemsigtighed hjemmesiden giver. Hvis byggeerhvervet tager det til sig, vil det blive et vigtigt værktøj, der kan styrke en sund markedsdannelse i byggeriet. 

Bygningsstyrelsen håber på flere bydende og bedre koordinering af større byggeprojekter  

Som en af Danmarks største bygherrer har Bygningsstyrelsen deltaget i udviklingen af pipelineoversigten. Direktør i Bygningsstyrelsen, Gyrite Saltorp, siger: 

"Vi er i Bygningsstyrelsen meget tilfredse med, at der skabes en større gennemsigtighed på markedet for større byggeprojekter.  Nu får bygherrer, der er på vej med et stort udbud, mulighed for at se om deres projekt udbydes samtidig med andre store projekter, hvilket kan gøre det vanskeligere at få gode bud fra entreprenørerne. Samtidig kan entreprenørerne forhåbentlig bruge oversigten til at få større overblik over, hvordan markedet forventes at blive de kommende år.” 

Besøg hjemmesiden:

Byggepipeline