x

Klimakampen vindes i byerne

Pressemeddelelse 19. november 2015

I dag lanceres Cities100. En ny publikation med 100 byløsninger fra hele verden, som har en dokumenteret CO2-reducerende effekt. Løsningerne viser, at byerne er langt fremme og derfor centrale forandringsagenter i kampen mod klimaforandringer.

Initiativtagerne til publikationen er tænketanken Sustainia, den filantropiske forening Realdania og bynetværket C40.

I Johannesburg i Sydafrika har byen udstedt grønne obligationer for at finansiere klimatilpasningsløsninger for mere end 143 millioner dollars. Det gør det muligt for dem at accelerere installeringen af 42.000 såkaldte smart meters, 43.000 soldrevne vandvarmere og udrulning af 152 hybridbusser. I den japanske by Yokohama er byen ved at løbe tør for plads til at deponere asken fra millionbyens affaldsbrænding. Derfor har byen sat gang i et projekt, der uddanner virksomheder i at bruge genanvendelige materiale i deres produktion. Projektet opfordrer virksomheder til at sælge produkter og services, der er mere miljøvenlige, hvilket vil føre til færre produkter, der skal importeres, forbruges og gå til spilde, hvilket allerede har resulteret i, at byen har reduceret mængden af affald med 1,61 millioner tons.

Johannesburg og Yokohama er blot to ud af 100 eksempler, som udgør Cities100 – en publikation med 100 konkrete byløsninger til at tackle klimaforandringer, der kan skaleres og implementeres rundt omkring i verden. Løsningerne er fundet efter at have gransket flere end 216 ansøgninger fra 94 byer fra hele verden. Cities100-publikationen er tilgængelig fra i dag.

De 100 løsninger viser, at byerne verden over skrider til meningsfuld og effektiv handling. De fleste bystyrer er mere fleksible og af natur mere hurtigt reagerende end deres nationale regeringer. De er direkte ansvarlige over for deres borgere og har dermed større incitament til at investere i de mennesker og områder, de har ansvar overfor. Uanset størrelse, økonomiske muligheder eller geografisk placering lærer byer af hinanden og implementerer på kryds og tværs løsninger, der passer ind i deres lokale kontekst. Samtidig demonstrerer byer klart over for deres ”storebror”, den nationale regering, at byerne har magten og evnen til at skabe en smartere, mere omstillingsparat og ressourceeffektiv verden.

Ved at sætte fokus på 100 konkrete og skalerbare projekter, ønsker partnerne bag Cities100-publikationen at illustrere omstillingspotentialet og tilgængeligheden af effektive løsninger op til forhandlingerne til klimatopmødet COP21 i Paris. Publikationen vil også blive præsenteret til Sustainias event under COP21 den 6. december i Paris.

“Byerne er de ægte forandringsagenter. Det er imponerende at se, hvordan løsningerne i den nye Cities100-publikation, er kreative løsninger, som især inden for finansiering, adfærdsændring og fleksibel transport er med til at skubbe til standardopfattelsen af, hvad byerne egentlig laver. De gør ikke kun en forskel for miljøet, men også for sikkerheden, sundheden og livskvaliteten for deres borgere,” siger Laura Storm, administrerende direktør for tænketanken Sustainia, der er én af partnerne bag publikationen.

”Der skal lyde et stort tillykke til alle de valgte byer i Cities100! Kataloget over bæredygtige byløsninger – fra både store og små byer – giver et velfortjent klap på skuldrene til byernes engagement i kampen for klimaet, og deres indsats inspirerer. Den store tilflytning til verdens byer betyder, at vi brug for en dedikeret indsats fra byerne, så vi kan sikre at fremtiden også er bæredygtig. Byerne kan selvfølgelig ikke løse denne opgave alene, men Cities100 viser, at der er håb forude, hvis vi arbejder sammen – på tværs af byer, regeringer, erhvervsliv og det civile samfund,” siger Jesper Nygård, administrerende direktør, Realdania.

“I denne urbane tidsalder, er det simpelthen ikke muligt at tackle klimaforandringer uden en stærk indsats fra byerne. Borgmestre og byledere har muligheden for at hjælpe med til at sætte verden på en klimavenlig kurs. Heldigvis viser byerne, at de ved at samarbejde er klar til opgaven,” siger Mark Watts, Executive Director, C40.

Pressemeddelelsen er udsendt af Sustainia i samarbejde med C40 og Realdania.

C40 Cities Climate Leadership Group er på sit tiende år og forbinder flere end 80 af verdens største byer, repræsenterende mere end 600 million mennesker og 25 % af den globale økonomi. Grundlagt og ledet af byerne selv fokuserer C40 på at tackle klimaforandringerne og drive en forandring, der vil reducere udslippet af drivhusgasser og følgerne af klimaforandringer i byerne og samtidig skabe øget sundhed, livskvalitet og vækstmuligheder for borgere i byen. Den nuværende formand for C40 er Rio de Janeiros borgmester Eduardo Paes. Michael Bloomberg som var borgmester i New York i tre perioder er bestyrelsesformand. C40’s arbejde er gjort muligt af tre strategiske partnere: Bloomberg Philanthropies,Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) og Realdania. 
Sustainia er en bæredygtighedstænketank, der arbejder for at udbrede anvendelsen af innovative løsninger og vise industrier og organisationer en vej til bæredygtig omstilling. Baseret på konkret viden, innovation og teknologier fremviser Sustainia den bæredygtige fremtid, vi kunne opnå, hvis allerede eksisterende løsninger blev implementeret i stor skala. Sustainia er stiftet af den skandinaviske tænketank Mandag Morgen og udviklet i tæt samarbejde med Realdania, DNV GL, Storebrand, UN Global Compact, WWF, Arnold Schwarzeneggers initiativ Regions20 og International Federation for Housing and Planning (IFHP).