x

Crossfit i Låsby Søpark

Pressemeddelelse 6. november 2015

Låsby i Skanderborg Kommune tænker i merværdi og skaber aktive oplevelsesrum ud af nødvendig klimatilpasning.

Når Låsby over de kommende måneder laver nyt anlæg til regnvandshåndtering, bliver der samtidig skabt en ny og mere spændende midtby med vandlandskab og plads til udendørs crossfit.

Det nye kombinerede anlæg til crossfit og regnvandshåndtering bliver opført i tæt samarbejde med Skanderborg Forsyningsvirksomhed og aktive borgere i Låsby. Anlægget, der bliver Skanderborg Kommunes første store klimatilpasningsanlæg, kommer til at ligge i centrum af byen på en gammel fabriksgrund kaldet Blochs Grund.

I foråret støttede Lokale og Anlægsfonden projektet med 3,5 mio. kr. Nu har Realdania bevilget 2,5 mio. kr. til den sidste finansiering.

Formanden for Kultur- og Sundhedsudvalget i Skanderborg Kommune Tage Nielsen siger:
”Vi er ovenud begejstrede. Det betyder, at kommunen for det første kan fuldføre ambitionen om at lave et flot demonstrationsprojekt, hvor vi sammen med Skanderborg Forsyningsvirksomhed løser et stigende problem med skybrud, der oversvømmer bydele. For det andet gør vi en dyd ud af nødvendigheden og skaber et unikt aktivitetsområde omkring den nye sø.”

”Jeg forudser et nyt byrum, som summer af samvær og bevægelse. Takket være medfinansieringen kan vi tilføre mere liv og redefinere Låsby i tæt samarbejde med frivillige. Projektet er et godt eksempel på, at dialog med aktive borgere og tværgående samarbejde giver en stærk synergieffekt.”

 Projektchef Anne-Mette Gjeraa siger om Realdanias støtte:
”Der er både økonomisk fornuft og livskvalitet i at tænke i merværdi, når det gælder klimatilpasning. Derved slår vi flere fluer med ét smæk og øger på mere end én måde kvaliteten af det liv, der leves i byerne. Projektet her i Låsby er godt eksempel på et klimatilpasningsanlæg, hvor placeringen i centrum af byen stiller særlige krav. Derfor ser jeg også frem til de erfaringer, vi får i den kommende proces, og håber, de kan inspirere andre byer rundt om i landet med lignende udfordringer.”

Klimatilpasningsprojektet er tegnet af LABLAND Arkitekter, der også er bygherrerådgiver. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har været med til at sikre en høj grad af tilgængelighed for alle. Og til crossfit-delen er der hentet erfaringer fra Aarhus Crossfit.

Forud for projektets udformning er gået en omfattende borgerinddragelsesproces i form af fire velbesøgte borgermøder, en gennemgående følgegruppe med repræsentanter fra relevante foreninger og Låsby Skole samt dialog med kommende brugere af aktivitetsområdet.

Byens nye aktivitetsområde har fået navnet Låsby Søpark efter en navnekonkurrence gennemført via borgermøde og Facebook. Det samlede anlæg ventes at stå færdigt sommeren 2016.

Regnvandsbassinerne i det nye parkområde vil blive udformet som små naturligt udseende søer med et permanent vandspejl og er designet til at kunne håndtere op til såkaldt 100 års hændelser. Omkring bassinerne kommer en 700 meter lang sti, der binder syv aktivitetsområder sammen. Aktivitetsområderne er designet, så de er særligt målrettet udøvere af motionsformen crossfit.

Omdrejningspunktet bliver moderne/skulpturelle crossfit-elementer og træningselementer i tilknytning til Låsby Hallen. Desuden kommer der en ny legeplads, et skaterområde, en beachvolleybane, et bytorv med opholdstrapper og en markant bro over søen. Parken inviterer også til ophold og mere afslappet motion – eksempelvis udendørs yoga.

Anlægssum: 14 mio. kr.

Finansieret af:
Skanderborg Kommune
Skanderborg Forsyningsvirksomhed
Lokale og Anlægsfonden
Realdania
Friluftsrådet
Vanførefonde