x

Deleøkonomien er kommet til Danmark

Pressemeddelelse 12. november 2015

Deleøkonomien er i gang med at indtage verden. Byer som New York, Amsterdam og Seoul har kastet sig ud i ambitiøse deleøkonomiske strategier og projekter. Nu følger Danmark trop.

Med initiativet Deleby opfordrer Dansk Arkitektur Center danske kommuner, private virksomheder og foreningslivet til at gå sammen i ambitionen om deleøkonomi.

Indtil videre er Lejre, Slagelse, Næstved, Middelfart og Nyborg som de første kommuner gået med i det deleøkonomiske partnerskab, der skal udforske hvordan borgere, virksomheder og det offentlige finder nye måder at dele og bruge hinandens ressourcer på.

Realdania støtter initiativet, og Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania, siger: ”For Realdania er Deleby-initiativet en måde at få øget opmærksomheden omkring, hvordan deleøkonomi kan bidrage til at skabe mere bæredygtige byer. Det gælder økonomisk i forhold til velfærdsydelser – og det gælder ressourcemæssigt ud fra den logik, at jo mere vi deler, jo mindre forbruger vi.” 

Astrid Bruus Thomsen peger også på, at det handler om at dele byernes arealer, bygninger og funktioner på nye måder, som giver plads til større variation og mangfoldighed til glæde for livskvaliteten.

Et projekt med ambitioner

Deleby-initiativet inddrager ildsjæle, virksomheder og videnspersoner fra hele landet. På den måde bliver de deleøkonomiske forretningsplaner og logikker ikke kun til gavn for de deltagende byer, men også på landsplan og eventuelt internationalt.

Ricky Raaholt, produktionsdirektør i Dansk Arkitektur Center, siger: ”Deleøkonomien rummer kæmpe potentialer for de danske byer, og svaret på, hvilke løsninger der bør udvikles, skal findes i fællesskab. Ambitionen med Deleby er at skabe en unik mulighed for, at netop disse parter kan mødes og udvikle nye koncepter og forretningsmodeller til gavn for byerne og samfundet som sådan.”