x

Bud på campus for Dansk Talentakademi

Pressemeddelelse 21. januar 2015

Dansk Talentakademis nye campus i Holstebro rykker endnu et skridt nærmere, nu hvor fem arkitektteams skal komme med bud på, hvordan det nye talentkraftcenter skal se ud. Vinderprojektet bliver fundet i løbet af det næste halve år og præsenteres i august

Det nye campus skal fungere som et kreativt center – som kollegium for de studerende, som fælles samlingssted for faglige og sociale aktiviteter og som administration for Dansk Talentakademi.

 - En spændende opgave, der vil komme til at præge bybilledet og talentudviklingen i fremtiden.

Sådan siger Dansk Talentakademis bestyrelsesformand, Lars Hansson, om udvælgelsesarbejdet, der starter med henblik på at finde de arkitekter, som skal formgive akademiets nye campus.

5 arkitekt- og rådgiverteams er udvalgt blandt 22 til at komme med konkurrerende bud på, hvordan akademiets nye campus i Holstebro skal se ud. Forslagene bliver bedømt af en dommerkomite bestående af to fagdommere samt repræsentanter fra Dansk Talentakademis bestyrelse, Realdania, Færchfonden og Holstebro Kommune.

Dommerkomiteen afslutter udvælgelsesarbejdet i løbet af sommeren 2015 og præsenterer den endelige vinder af arkitektkonkurrencen i august.

Et centrum i centrum

Campus kommer til at ligge centralt i Holstebro på Helgolandsgade, hvor De Kommunale Værker tidligere har haft til huse. Det skal rumme studieboliger til ca. 40 elever og være det naturlige centrum for talentudviklingen, som akademiet arbejder med på dets fem forskellige linjer.

Byggeriet er gjort muligt via donationer fra Realdania og Færchfonden på i alt 40 millioner kr.

- Vi glæder os til at se konkrete bud på, hvordan der kan skabes en synergi mellem byen og de mange unge kreative mennesker på stedet. Projektet vil styrke talentakademiet og Holstebro som uddannelsesby, og samtidig håber vi på, at det bidrager til et mere aktivt byliv i området, siger projektchef Lars Autrup fra Realdania.

Rasmus Færch fra Færchfonden er enig og forklarer:

- De nye rammer på Helgolandsgade bliver en hjørnesten i talentudviklingen i byen, regionen og hele Danmark. På den måde er jeg sikker på, at akademiets nye campus vil bidrage til at sætte Holstebro på det kulturelle landkort.

Ifølge planen starter byggeriet af campus i løbet af foråret 2016 og skal stå færdigt i sommeren 2017.

Dansk Talentakademi har fem linjer

  • Musik (MGK), med udgangspunkt i Holstebro Musikskole

  • Kunst og design, med udgangspunkt i Holstebro Kunstmuseum

  • Dans, med udgangspunkt i Det Kgl. Teaters Balletskole i Holstebro

  • Musical og teater, med udgangspunkt i Odin Teatret og Musikteatret i Holstebro

  • Forfatter, med udgangspunkt i Holstebro Bibliotek

Dansk Talentakademi arbejder på oprettelse af en sjette linje med medier og film som kerne

Linjerne er treårige kursusforløb.

Eleverne er mellem 15-25 år

Der er cirka 150 elever tilknyttet Dansk Talentakademi.

Leder af Dansk Talentakademi er René Holm Hansen