x

Maltfabrikken i Ebeltoft skal omdannes til byens nye mødested

Pressemeddelelse 18. december 2015

Industrimiljøet omkring maltfabrikken i Ebeltoft fra 1861 står foran en forvandling til byens nye mødested. Nu igangsættes projektet med en arkitektkonkurrence, der skal finde de bedste løsninger til ombygning for ny anvendelse af det stolte fabriksanlæg.

Det ambitiøse projekt bliver en kulturel dynamo, der også vil sammenbinde midtbyens gamle købstadsmiljø med havnefrontens oplevelsesmuligheder og vil blive realiseret frem mod 2018.

Malteventyret i Ebeltoft
Fra midten af 1800-tallet og frem til årtusindeskiftet var Maltfabrikken i Ebeltoft en stolt produktionsvirksomhed og en vigtig arbejdsplads i byen. De monumentale røde fabriksbygninger vidner om et industrieventyr i en dansk købstad med eksport til landets bryggerier, til Europa og sågar til Sydamerika. Fabrikkens liv, maskinernes støj, arbejdernes snak er for en tid forstummet og venter på at nye lyde skal indtage bygningerne. 

Maltfabrikken bliver i de kommende år midtpunktet i udviklingen af Ebeltofts historiske bykerne, der rummer nogle helt særlige kvaliteter og potentialer. 

Borgmester for Syddjurs Kommune Claus Wistoft, fortæller om projektet:
”Den ny Maltfabrik er et godt eksempel på et udviklingsprojekt, der tager afsæt i en helt særlig kulturhistorisk bygningsmasse og skaber en strategisk byudvikling med fokus på de stedbundne potentialer, vi er stolte af i Syddjurs Kommune. De revitaliserede fabriksbygninger og de omkringliggende byrum mellem gågade og kyst vil i fremtiden styrke Ebeltoft som central turistby og attraktiv bosætningsby”.

Projekt til 150 mio. kr.
Projektet bliver realiseret med finansiering fra en lang række fonde, det lokale erhvervsliv, kommunen og sågar lokalt støttet gennem folkeaktier. Med en bevilling på 20 mio. kr. fra Realdania er man nu så langt med finansieringen, at bygherren, som består af Syddjurs Kommune og Fonden Den ny Maltfabrik, er klar til at igangsætte en arkitektkonkurrence, der skal komme med bud på transformation og udvikling af fabrikken og området omkring den.

Til efteråret 2016 forventer man at kunne annoncere vinderen af konkurrencen. Samtidig forventer bygherren, at den sidste resterende finansiering vil være tilvejebragt. 

”Den ny Maltfabrik bliver efter min mening helt afgørende for udviklingen af Ebeltoft. Byen er idyllisk og hyggelig men trænger til en vitaminindsprøjtning for at komme sikkert ind i fremtiden. Derfor er jeg både meget glad for og tilfreds med, at Realdania med denne gave flytter Maltfabrik-projektet fra drøm til virkelighed,” fortæller bestyrelsesformand Anders Byriel fra Den ny Maltfabrik. Vores drøm er at gøre Ebeltoft til en oase for kultur, kunst og kreativitet og dermed en endnu mere attraktiv by, der kan tiltrække både nye borgere og turister.” 

Den ny Maltfabrik bliver en levende dynamo for udvikling og kreativitet med en række udvalgte aktører, der hver især bidrager som en vigtig brik i helheden. Den historiske bygning bliver et mødested forankret i den lokale identitet, men med internationalt udsyn og format. Nogle af de toneangivende indholdselementer er: Kulturhus, bibliotek, museum, ungekulturmiljø, Artists-in-Residence, klynge af kreative erhvervsdrivende, mikro-bryggeri og meget mere.