x

Idékonkurrence om et nyt hus til Arkitektskolen Aarhus er skudt i gang

Pressemeddelelse 15. december 2015

Bygningsstyrelsen har i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus i dag udskrevet den åbne, internationale idékonkurrence om en ny arkitektskole i Aarhus. Deltagerne i konkurrencen skal samtidig give deres bud på en samlet, gennemtænkt plan for Godsbanearealerne.

Arkitektskolen Aarhus flytter fra sine gamle lokaler på Nørreport til Godsbanearealerne, der er byens nye kreative centrum. Først skal bygningen, hvor skolen kan bo, dog bygges, og i dag kl. 12 offentliggjorde Bygningsstyrelsen derfor idékonkurrencen om den nye arkitektskole. Idékonkurrencen skal samtidig komme med bud på en minimasterplan for Godsbanearealerne.

Konkurrenceprogrammet og andet relevant materiale kan findes på hjemmesiden www.newaarch.dk. Fristen for indlevering af konkurrenceforslag er den 1. februar 2016 kl. 16.

Fra idé til programmering

Arkitektskolen Aarhus forventer sig meget af idékonkurrencen, hvorfra de bedste ideer vil danne grundlag for udarbejdelsen af programmet for den efterfølgende projektkonkurrence og dermed for udformningen af den kommende nye arkitektskole.

"Det er ikke hver dag, der bliver bygget en arkitektskole fra bunden, og som en hyldest til arkitektfaget vil vi med idékonkurrencen benytte lejligheden til at få branchens tanker på, hvordan skolens fysiske rammer kan gentænkes. Vi vil ikke være de kloge og på forhånd definere en lang række krav til byggeriet. Vi er derimod nysgerrige og åbne for nye måder at tænke skolen på," udtaler rektor for Arkitektskolen Aarhus, Torben Nielsen.

Tilbage til den gamle dyd

Konkurrenceprogrammet er åbent og der ønskes forslag med en lav detaljeringsgrad.
"Vi vil gerne tilbage til den gamle dyd, hvor fokus i idékonkurrencer ligger i den enkle, klare idé – ’det gode greb'. Og vi har stor tiltro til, at vi på den måde kan få nogle spændende ideer, som vi kan arbejde videre med under programmeringen," siger Lisa Sørensen, projektleder i Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus har udarbejdet en særlig skabelon, så deltagerne i idékonkurrencen skal præsentere deres ideer på én enkelt A0-planche. Sammen med konkurrenceprogrammet lægger skabelonen op til, at der bliver arbejdet på et diagrammatisk og konceptuelt niveau netop med fokus på den gode idé.

Udvikling af Godsbanearealerne

Med indflytningen på Godsbanearealerne får Arkitektskolen Aarhus mulighed for at sætte sig præg på udviklingen af bydelen. Aarhus Kommune har reserveret et fire gange så stort areal end det, den nye skole skal bruge. Arealet inddrages i idékon-kurrence, så kommunen og arkitektskolen kan drage fordel af deltagernes tanker om en samlet og gennemtænkt plan for Godsbanearealerne – og hvordan fremtidens arkitektskole bliver integreret bedst muligt i det, der forhåbentlig bliver et kreativt, bynært og dynamisk miljø med cafeer, boliger og andre offentlige institutioner.

"Godsbanearealerne i det centrale Aarhus er byens nye kreative bydel, som udvikles på en utraditionel facon. At få den nye arkitektskole placeret i området er perfekt i forhold til visionerne for den mangfoldige bydel. Det er Aarhus Kommunes håb, at arkitektskolen i sin fysik og sit virke, vil inkludere omgivelserne og byen og skabe stor folkelig interesse og indsigt i betydningen af æstetik, arkitektur og byudvikling", udtaler Erik Jespersen, direktør for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune er på mange måder involveret i projektet. Ud over en lang indledende dialog med Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus har kommunen bidraget til konkurrenceprogrammet. Efter idékonkurrencen vil de fortsætte dialogen med Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus om den videre udvikling af Gods-banearealerne og den kontekst skolen bliver en del af. Kommunens direktør for Teknik og Miljø, Erik Jespersen, samt stadsarkitekt, Stephen Willacy, bliver desuden rådgivere for dommerkomiteen, når de tre vindere af idékonkurrencen skal udvælges.

Idékonkurrencen er finansieret af Arkitektskolen Aarhus og Realdania.

Opfordring til alle

Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus håber på hele branchens engagement og opfordrer alle arkitekter, herunder de større etablerede tegnestuer, som ikke slap gennem nøglehullet i prækvalifikationen, samt arkitektstuderende (på MA-niveau) til at bringe deres ideer frem. Vinderne af idékonkurrencen skal i projektkonkurrencen op mod de tre prækvalificerede teams: BIG, Lacaton & Vassal samt Sanaa.

"Vores drøm er at få en skole, som skaber genklag ude i verden og demonstrer, hvad arkitektfaget kan. Rammerne og økonomien er beskedne, men netop dette benspænd håber vi, kan bidrage til en rå og robust skole, hvor konceptet og idéen er skåret ind til benet", slutter Torben Nielsen.

 
Pressemeddelelse er udsendt af Bygningsstyrelsen i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus og Realdania.