x

Vinderen er fundet: Fredensborgs grønne haver skal frem i lyset

Pressemeddelelse 26. februar 2015

Hvad skal den historiske slotsby Fredensborg satse på fremover? Det har Fredensborg Kommune i samarbejde med Realdania sat fokus på med en byudviklingskonkurrence. Først deltog fem teams, og to gik videre. Siden efteråret har de to teams så arbejdet målrettet og intenst på den helt rigtige løsning for Fredensborg. Nu er vinderen fundet.

Vinderprojektet har overskriften ”Haveby Fredensborg”, hvilket henviser til de mange små, fine og i dag lidt skjulte haveoplevelser, der findes i Fredensborg By. Vinderforslaget søger at bringe de grønne haveoplevelser frem i lyset og koble byens stiforbindelser til slotshaven. Butiksgaden og bymidten skal samtidig bindes bedre sammen med Fredensborg Slot, hvilket kan være med til at styrke livet i byen og give turister en bedre og mere sammenhængende oplevelse.

Vinderprojektet bliver udgangspunkt for den kommende udvikling af Fredensborg By. Byrådet skal nu beslutte, hvordan elementerne i forslaget bedst realiseres hen over de kommende år.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgsformand og formand for dommerkomiteen, Lars Simonsen, siger:

”Jeg har været rigtig tilfreds med hele processen, hvor mange af byens aktører og ildsjæle har budt ind med viden, begejstring og lyst til at udvikle byen. Jeg synes, vinderforslaget giver et både spændende og visionært bud på byens fremtid – til inspiration for både os som byråd og for byens ildsjæle.”

Projektchef i Realdania, Anne-Mette Gjeraa siger:

"Med en smuk og velfungerende sammenfletning af fortid, nutid og fremtid er vinderprojektet et godt eksempel på, hvordan historien lever videre i en moderne by. Styrkelsen af sammenhængen mellem slottet, gågaden og bymidten giver Fredensborgs i forvejen stærke byidentitet et nøk opad til glæde for borgere og turister.  Jeg tror, det bliver et projekt, som også andre kommuner kan hente spændende inspiration ud af."

Konkurrencen havde titlen ”Fremtidens Fredensborg – Identitet og moderne byliv i den historiske slotsby”, og de konkrete forslag i første og andet fase af konkurrencen teams tager specifikt fat i Fredensborg Bys unikke udfordringer og potentialer, men kan også ses som et bidrag til debatten om udviklingen af fremtidens provinsbyer i et nationalt perspektiv.

Bedømmelsesudvalget er sammensat af en række dommere, fagdommere, samt rådgivere for dommerkomitéen. Formand for dommerkomitéen er Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Dommerkomité:

Anne-Mette Gjeraa, Projektchef Realdania

Lars Simonsen, formand for Plan, Miljø og Klimaudvalget

Ulla Hardy-Hansen, formand for Kulturudvalget

Per Frost Henriksen, formand for Fritids- og Idrætsudvalget

Thomas Elgaard, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Tinne Borch Jacobsen, medlem af Byrådet,

Carsten Nielsen, medlem af Byrådet,

Trine Holmberg, direktør, Fredensborg Kommune

 

Fagdommere:

Tom Nielsen, Arkitekt MAA, Lektor ved Arkitektskolen Aarhus

Rikke Juul Gram, Landskabsarkitekt MMA, Partner Schønherr

Peter Kvistgaard, Ekstern lektor ved AAU inden for Turisme, Destinationsudvikling og Oplevelsesøkonomi

Konkurrencen er afsluttet med offentliggørelsen af det endelige vinderprojekt d. 26. februar 2015. Vinderforslaget vil blive udstillet i Fredensborg by, hvor der vil blive mulighed for at se nærmere på detaljerne og drøfte forslaget. Når udstillingen er afsluttet, vil det være op til Byrådet på baggrund af den samlede proces at beslutte, hvordan der skal arbejdes strategisk videre med realiseringen af konkrete delprojekter.

 

Projektet er et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Realdania samt en gruppe af byens ildsjæle, som har været med i hele processen, bl.a. som rådgivere for dommerkomitéen.

Vinderprojektet er udarbejdet af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue i samarbejde med praksis Arkitekter, Kvorning design & kommunikation og Tage Petersen, Center for Regional Turismeforskning.

 

Forslaget bygger på en grøn profil og den eksisterende have og parkkultur. Det er desuden væsentligt i forslaget, at det blågrønne strøg ned mod Langedam tydeliggøres og opgraderes. Det vil fremhæve Den gamle Biograf som et centralt punkt i det historiske område.

 

Forslaget lægger op til, at Jernbanegade skal danne en akse fra det gamle posthus, hvor det foreslås at etablere infoportal og busholdeplads. I den anden ende af Jernbanegade foreslås en ”Dronning Ingrids bro”, som skal være et nyt byrum foran slottet.  Mellem ”Dronning Ingrids bro” og infoportalen/ busholdepladsen opgraderes Store Torv. Det foreslås også, at Jernbanegade bliver åbnet for trafik som ensrettet sivegade.