x

Holmegaard Glasværk får ny udviklingsstrategi

Pressemeddelelse 28. april 2015

En udviklingsstrategi skal genskabe det berømte glasværk i Fensmark på Sydsjælland til et nyt Holmegaard. Realdania støtter strategiarbejdet.

Næstved Kommune og Museum Sydøstdanmark vil rejse Holmegaard Glasværk fra støvet. Sammen har de skabt projekt Ny Holmegaard – en vision om at genrejse det historiske glasværk i Fensmark –Med støtte fra Realdania og i samarbejde med rådgivningsfirmaet Carlberg – Christensen udarbejdes en strategi for, hvordan det nye Holmegaard Glasværk kan tage sig ud i fremtiden, mens det bevarer sine historiske rødder.

For det er netop denne fusion mellem kunsthåndværk – og industrihistorie og et moderne eksperimentarium, der danner rammen for Ny Holmegaard. Fusionen mellem fortid og fremtid.

Holmegaards Glasprøvesamling, 35.000 genstande af glas, er en af de største og mest komplette i verden. Sammen med en stor kollektion af keramik fra Kähler og det unikke kulturmiljø på Holmegaards Glasværk danner samlingen udgangspunkt for projektet Ny Holmegaard. Et projekt, der skal fortælle historien om glasset, stedet og keramikken og skabe et dynamisk miljø med fokus på håndværk, kunsthåndværk og æstetik.

Et afgørende skridt
Borgmester i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen, ser udviklingsstrategien som et afgørende første skridt i en langsigtet udvikling, der vil have stor betydning, ikke blot for Næstved Kommune, men for hele Danmark: ”Med Ny Holmegaard vil vi skabe et sted, hvor historieformidling, uddannelse, erhvervs- og lokalsamfundsudvikling går hånd i hånd. Store private aktører som Rosendahl og Kähler har ligesom danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner indgået partnerskabsaftaler med Ny Holmegaard. Sammen med dem vil vi skabe et sted, der løfter den danske og nordiske designtradition og sætter fokus på håndværket bag vores design.”

Eske Møller, arkitekt og projektleder i Realdania forklarer, at Realdanias bidrag kan skabe et beslutningsgrundlag for øvrige aktører: ”Med udviklingsstrategien vil vi få undersøgt og konkretiseret, hvordan Ny Holmegaard kan aktiveres som unikt kulturmiljø og som levende bygningsarv. Strategien kan dermed skabe et beslutningsgrundlag, som andre forhåbentlig kan bruge i den videre proces om Ny Holmegaard.”

Første led i processen
Torben Nielsen, bestyrelsesformand for Museum Sydøstdanmark, har store forventninger til Ny Holmegaard: ”Som kultur- og bygningsarvsprojekt er Ny Holmegaard nytænkende, fordi det baserer sig på en vision om at sætte kulturmiljøet og samlingerne i centrum, ikke som passive museale objekter, men som aktive elementer i aktuelle samfundsmæssige, kulturelle, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige problematikker. På Ny Holmegaard skal historien ikke blot forstås, men inspirere, forbinde og udfordre.”

Udviklingsstrategien skal undersøge og konkretisere ideerne bag projekt Ny Holmegaard og være første led i processen med at få det ambitiøse projekt realiseret.

Pressemeddelelsen er udsendt af Næstved Kommune.