x

Forundersøgelse af stormflodssikring af Kerteminde og Munkebo

Pressemeddelelse 24. november 2015

Forundersøgelsen af stormflodssikring af ejendomme i Kerteminde og Munkebo er nu afsluttet. Undersøgelsen viser, at en sluse ved havneindløbet og kystsikring mod nord og syd er bæredygtigt både for så vidt angår økonomi og den tekniske løsning.

Mange ejendomme kan få gavn af stormflodssikring

Såfremt Byrådet beslutter at realisere projektet, vil ca. 770 ejendomme i Kerteminde og ca. 120 ejendomme i Munkebo og Kølstrup have markant mindre risiko for stormflod frem til år 2050 med en beregnet vandstandsstigning på op til 30 cm. og en stormflodskote på +2,20 m.

Økonomi

Det samlede økonomiske overslag for stormflodssikringen er beregnet til 32,2 mio. kr. ekskl. moms. Såfremt Byrådet beslutter at realisere projektet, vil bidrag blive pålagt grundejere i forhold til værdien for de enkelte ejendomme.

Borgmesteren ser store muligheder

Borgmester Hans Luunbjerg er tilfreds med resultatet af forprojektet og ser store muligheder for at sikre Kerteminde og Munkebo mod skader ved stormflod.

”Vi har jo igennem de seneste år set flere oversvømmelser, som har påført os store skader. Jeg er overbevist om, at det vil være en god investering at etablere slusen, som også er et af vores prioriterede områder i Klimatilpasningsplanen. Vi vil nu igangsætte en proces, hvor vi vil indkalde til borgermøder for at orientere om planerne for videre arbejde,” slutter borgmesteren.
 
Forundersøgelsen er støttet af Realdania, der arbejder for at gøre danske byer mere klimarobuste samtidig med, at de får en fysisk opgradering, der giver mere levende og attraktive byer. Forundersøgelsen i Kerteminde og Munkebo har modtaget støtte, da den indeholder løsningsmodeller, som kan inspirere andre byer med lignende udfordringer. 

Det er Rambøll, DHI og FORCE Technology, der har stået for gennemførelsen af forundersøgelsen.

Kontakt

Borgmester i Kerteminde Kommune, Hans Luunbjerg

T: 65 15 15 00

Kommunaldirektør i Kerteminde Kommune, Tim Jeppesen

T: 65 15 15 01