x

Lihme-skole bliver medborgerhus

Pressemeddelelse 11. maj 2015

Den nedlagte skole i Lihme i Skive Kommune får med etableringen af et nyt medborgerhus fornyet liv. Realdania har bevilget 950.000 kr. til projektet.

Det nye medborgerhus i Lihme bliver et eksempel på, hvordan dele af en lukket skolebygning kan omdannes til nye og aktive formål. De 750 indbyggere i Lihme Sogn mangler et sted at samles, og medborgerhuset skal nu være med til at sikre en udvikling, der fortsat gør det attraktivt at bosætte sig i landsbyen.

En borgergruppe i Lihme har gennem de sidste år arbejdet på at forny landsbyens forsamlingshus. Da det i efteråret 2013 blev besluttet at lukke Lihme Skole, opstod der en mulighed for at omdanne dele af skolen til et moderne medborgerhus, hvor byens befolkning – og alle andre i oplandet – kan samles om forskellige aktiviteter og kulturelle oplevelser. Så i stedet for at satse på ombygning af forsamlingshuset udnyttes i stedet den noget bedre skolebygning til et medborgerhus. Huset bliver også rammen om en unik arkæologisk og naturhistorisk samling som primært stammer fra Lihme Sogn. 

Medborgerhuset indrettes, så der altid kan foregå mindst fire forskellige slags aktiviteter uafhængigt af hinanden. I dagligdagen er det meningen, at medborgerhuset i Lihme skal stå åbent som et møde- og værested. Den eksisterende skolegård ændres til et aktivitetsbånd, der samtidig forbinder udearealerne med en ny adgangsvej.

Ombygningen er budgetteret til at koste 3,8 mio. kr. Realdania støtter projektet med 950.000 kr., og det samme gør Lokale og Anlægsfonden. Herudover har Lihme borgerforening ved indsamling, egenbetaling samt øvrig støtte tilvejebragt 1.1 mio. kr. Der er dermed allerede nu sikret 3,1 mio. kr. til realisering af projektet. Skive Kommune er søgt om en bevilling på 200.000 kr., som er under behandling. Den resterende restfinansiering tilvejebringes ved eget arbejde.

Den 7. maj 2015 indgik Skive Kommune og Lihme Borgerforening en lejekontrakt, hvor Lihme Borgerforening fra 31. maj 2015 får råderet over den del af Lihme Skole, som skal ombygges til medborgerhus.

Projektet for medborgerhuset er tegnet af Elkiær + Ebbeskov Arkitekter i samarbejde med Arkitektfirmaet Andreas Ravn fra Balling.

Claus V. Mikkelsen, formand for Lihme Borgerforening, siger om projektet:

”Med den tildelte støtte fra Realdania vil Lihme Medborgerhus kunne realiseres. Det er rigtig gode nyheder for vores område. Lihme Medborgerhus bliver det fremtidige centrale omdrejningspunkt for landsbyen og kan rumme kulturelle aktiviteter og arrangementer, som kan række langt ud over landsbyen. Vi har nu fået vendt lukningen af Lihme Skole og det nedslidte forsamlingshus til et yderst positivt og funktionelt projekt, som vi fremafrettet vil få rigtig megen udbytte af.”

Programchef i Realdania, Stine Lea Jacobi, siger:

”Stærke og engagerede lokalmiljøer er helt afgørende for at skabe en positiv udvikling i yderområderne. Derfor arbejder Realdania med at understøtte processer og fysiske rammer, der kan danne basis for ildsjæle, foreninger og deres aktiviteter rundt om i landet. Omdannelsen af Lihmes nedlagte skole til medborgerhus er et inspirerende eksempel på, hvordan man med en forholdsvis lille økonomi kan komme i mål med at skabe attraktive rammer for aktivitet og fællesskab.”