x

Pris for tilgængelig livemusik

Pressemeddelelse 12. oktober 2015

Volue modtager Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2015 for deres nytænkende arbejde med at skabe bedre musikoplevelser for unge med handicap

Bevica Fondens tilgængelighedspris uddeles en gang om året og gives til en person eller organisation, som gør en særlig indsats for mennesker med bevægelseshandicap. I år går prisen til Volue for deres nytænkende tilgang til spillesteder og festivaler for alle.

Volues tilgang til tilgængelighed har vakt stor interesse både blandt unge med handicap og i livemusikmiljøet. Volue startede i 2014 efter en undersøgelse, der viste, at mange unge med handicap ofte eller meget ofte må aflyse at overvære livekoncerter på grund af udfordringer med tilgængeligheden. Omvendt har mange spillesteder og festivaler efterspurgt mere viden om, hvordan de bliver mere tilgængelige for gæster med særlige behov.


Det handler ikke kun om, hvorvidt man kan få adgang

Bestyrelsesformand Torben Svanberg fra Bevica Fonden siger om Volues tilgang: ”Det handler ikke kun om, hvorvidt man kan få adgang til spillestedet eller festivalen. Projektet tager fat i alle hjørner af livemusikken, om det er koncertoplevelsen eller mødet med de ansatte og frivillige, eller om man kan få den nødvendige information, man har behov for, inden man besøger et spillested eller en festival. Det synes vi er rigtigt interessant og ikke mindst vigtigt for at få en god helhedsoplevelse.” 

Volue vil bruge prisen på, at endnu flere spillesteder og festivaler bliver tilgængelige for gæster med særlige behov. Projektet vil nemlig klæde de endnu ikke involverede spillesteder og festivaler på til at skabe bedre forhold for gæster med særlige behov. Projektets mål er, at de involverede spillesteder og festivaler skal dyste om at vinde Tilgængelighedsprisen 2016.

Fakta om projektet

SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) har som en del af projektet Volue (se nedenfor) i samarbejde med Muskelsvindfonden, Roskilde Festival og Realdania undersøgt, om sommerens festivaler og andre spillesteder rundt om i landet er inkluderende nok for unge mennesker med handicap. 

Bl.a. Roskilde Festival, Grøn Koncert og Vilde Vulkaner i Vordingborg fik besøg af nogle af de 30 unge såkaldte ”mystery shoppers”, som i sommerens løb tog rundt i landet for at teste festivalernes tilgang til handicappede. Begrebet mystery shopping er en metode til at evaluere, om tingene fungerer i en butik. En mystery shopper er en almindelig forbruger, der engageres til at agere som almindelig forbruger og rapportere, hvad han/hun oplever. 

Undersøgelsen har mundet ud i en rapport og nogle anvisninger for, hvordan man skaber bedre tilgængelighed på festivaller og spillesteder. Realdania har støttet undersøgelsen med 100.000 kroner med henblik på at afdække de fysiske barrierer og innovationspotentialer.

Læs mere om projektet på www.dansklive.dk

Bevica Fonden startede oprindeligt som en humanitær organisation i 1872 og udviklede sig senere til en egentlig virksomhed med et stærkt socialt engagement. I dag er Bevica Fonden en erhvervsdrivende fond, der gennem aktiv formuepleje sikrer, at der er et vedvarende økonomisk fundament til at gøre en forskel over for mennesker med bevægelseshandicap.
Fonden arbejder for at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed gennem samarbejde og partnerskaber med handicaporganisationerne, vidensinstitutioner og andre fonde og parter.

Det er femte gang Bevica Fonden uddeler tilgængelighedsprisen. De tidligere prismodtagere er Force4Architects, Hotelkæden Scandic, DSB og Høje-Taastrup Kommune. Prisen er på 100.000 kr.

www.bevica.dk

Volue hjælper danske spillesteder og festivaler til at udarbejde en handicappolitik og forbedre adgangen og mulighederne for publikummer med handicap. Projektet tager udgangspunkt i specifikke problemstillinger hos det enkelte spillested eller den enkelte festival og tilbyder mystery shopping og workshops for spillestedet eller festivalens medarbejdere og frivillige.

Volue arbejder ud fra en kvalitetsramme, der bygger på en grundtanke om, at tilgængelighed for publikummer med handicap ikke kun handler om tekniske løsninger og fysisk indretning. Det er i høj grad også et spørgsmål om kommunikation og information til og med publikum samt udvikling af personaleprocedurer.

Volue er støttet af Fonden Roskilde Festival, Muskelsvindsfonden og Realdania.

www.volue.dk