x

Repræsentantskabsmøde i Realdania

Pressemeddelelse

30. april 2015

Realdania afholdt torsdag den 30. april sit ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet Årsrapport 2014.

Nyhedsbillede

Valg til bestyrelsen

Repræsentantskabet genvalgte følgende medlemmer for en fireårig periode:

 

  • Gunde Odgaard

  • Niels Roth (valgt som sagkyndigt medlem)

  • Majken Schultz 

 

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Michael Brockenhuus-Schack som formand og Carsten With Thygesen som næstformand.