Repræsentantskabsmøde i Realdania

30. april 2015

Realdania afholdt torsdag den 30. april sit ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet Årsrapport 2014.

Valg til bestyrelsen

Repræsentantskabet genvalgte følgende medlemmer for en fireårig periode:

 

  • Gunde Odgaard

  • Niels Roth (valgt som sagkyndigt medlem)

  • Majken Schultz 

 

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Michael Brockenhuus-Schack som formand og Carsten With Thygesen som næstformand.

{{ title }}

{{ description }}