x

Fem medlemmer valgt til Realdanias repræsentantskab i Haderslev

Pressemeddelelse 19. november 2015

366 medlemmer og gæster fra Syd- og Sønderjylland deltog i går i Realdanias valgmøde i Haderslev. På valgmødet valgte medlemmerne fem medlemmer til Realdanias repræsentantskab. Valget gælder for en fireårig periode.

Realdania holdt valgmøde i Haderslev på Hotel Harmonien onsdag den 18. november.

De fem medlemmer, der blev valgt til Realdanias repræsentantskab, er:

• Birger Nielsen, direktør, Esbjerg
• Henrik Uldall Borch, direktør, Aabenraa
• Peder Damgaard, direktør, Gråsten
• Per Egebæk Have, adm. direktør, Sønderborg
• Vibe Klarup Voetmann, rådgiver, Sønderborg

På valgmødet fortalte bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack og adm. direktør Jesper Nygård om Realdania og om nogle af de over 2.800 forskellige projekter, som Realdania har støttet med i alt 15,8 mia. kr., siden Realdania begyndte sit filantropiske virke for 15 år siden.

”Medlemsdemokratiet er en vigtig del af Realdanias DNA, og repræsentantskabet er den øverste myndighed i Realdania. Gennem den demokratiske proces sikrer vi, at repræsentantskabet er en kvalificeret og kompetent forsamling, som kan overvåge og inspirere Realdanias bestyrelse og direktion. Derfor er jeg også glad for og stolt over det store fremmøde, som vi oplevede på valgmødet i Haderslev i går, og jeg ser frem til samarbejdet med de nyvalgte medlemmer af repræsentantskabet,” siger bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack.

Realdania er en forening med medlemsdemokrati, som arbejder filantropisk på basis af sin investeringsvirksomhed. Realdanias repræsentantskab har 109 medlemmer. De fører blandt andet tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste i realiseringen af Realdanias formål og strategier. De vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og godkender vedtægterne. Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i, hvad der debatteres i det byggede miljø.