x

Realdania går ind i torveprojektet i Ringsted med 8,5 mio. kr.

Pressemeddelelse 22. december 2015

Omdannelsen af Torvet skal skabe grundlag for et byliv med plads til aktiviteter, der kan tiltrække og fastholde folk i bymidten. Realdania støtter en helhedsplan med 8,5 mio. kr., som går til finansiering af en ny bygning på Torvet.

Torvet er i dag ikke særlig velfungerende som byrum, da der mangler plads til ophold og byliv. I dag domineres pladsen af parkeringspladser, og den er gennemskåret af meget trafik.

Udsynet til Sct. Bendts Kirke er en vigtig del af Torvets kvalitet, men samtidig er det en udfordring med hensyn til at samle byrummet, og der opstår nogle meget uheldige vindforhold på grund af den meget store og åbne plads.

Ringsted Kommune ønsker med dette projekt at gennemføre en helhedsplan, der samler og styrker hele bymidten. Kommunen ønsker derudover at klimasikre de centrale dele af Ringsted By.

Ny bygning på Torvet 

Realdania og Ringsted Kommune vil i fællesskab udskrive en arkitektkonkurrence, så arkitekterne kan komme med bud på, hvordan man ved at opføre en ny bygning på Torvet bedre kan samle byrummet.

Bygningen, som Realdania finansierer med 8,5 mio. kr., skal skabe et attraktivt opholdssted med mere læ, samtidig med at udsynet til kirken bevares, og sammenhængen på pladsen styrkes. Herudover vil der i bygningen blive forskellige publikumsrettede aktiviteter som f.eks. en café og nye offentlige toiletter, som skal gøre det mere attraktivt at opholde sig på torvet.

Kommunen og Realdania skal nu sætte sig sammen og beslutte næste skridt.

”Jeg er glad for, at Realdania med deres store erfaring og ekspertise på anlægsområdet har valgt at gå ind i projektet og kan se potentialet i det. Personligt er jeg sikker på, at vi sammen får skabt et unikt og moderne torv med respekt for historien, som vil give hele bymidten et markant løft”, siger borgmester Henrik Hvidesten.

Projektchef i Realdania, Lars Autrup, siger:

“Realdania har valgt at støtte den i forvejen gode udvikling i Ringsted Kommune, og vi glæder os til at være med til at skabe en bygning med høj arkitektonisk kvalitet, som skal spille op til Rådhusets, Sct. Bendts Kirkes og Børsens arkitektur. Det skal have en let og transparent karakter, der på en gang opdeler og samler byrummet”.

Nye parkeringspladser etableres 

Som en del af torveomdannelsen nedlægger man de nuværende parkeringspladser på Torvet. Til gengæld kan der etableres nye parkeringspladser forskellige steder i bymidten, og parkeringsmulighederne bliver forbedret ved, at man opsætter en række elektroniske parkeringsvisere, som man kender det fra stationsområdet i dag.