x

Valg til Realdanias repræsentantskab i Nordjylland

Pressemeddelelse 10. november 2015

Flere end 1.000 har tilmeldt sig Realdanias valgmøde torsdag den 19. november i Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor Realdania holder valg til sit repræsentantskab i Nordjylland.

Bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack ser frem til valgmødet: ”Medlemmernes engagement er fundamentet for Realdanias medlemsdemokrati. Dét engagement er drivkraften både i vores demokratiske ledelsesform og i vores filantropiske arbejde. Jeg glæder mig meget til at møde vores medlemmer fra Nordjylland.”

På valgmødet i Valggruppe 8 (Nordjylland) vælges seks medlemmer fra området til Realdanias repræsentantskab. Følgende kandidater er opstillet:

• Anders Hjulmand, advokat, Aalborg
• Annette Overgaard Jensen, HR-chef, Storvorde
• Bente Søgaard, adm. direktør, Bælum
• Eva Møller Sørensen, arkitekt m.a.a., Aalborg
• Hanne Lind-Bonderup, rumdesigner, Ålbæk
• Johnny Jensen, direktør, Hjørring

Realdania er en forening med medlemsdemokrati, som arbejder filantropisk på basis af sin investeringsvirksomhed. Realdanias repræsentantskab har 109 medlemmer. De fører blandt andet tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste i realiseringen af Realdanias formål og strategier. De vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og godkender vedtægterne. Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i, hvad der debatteres i det byggede miljø. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for en fireårig periode.

På valgmødet fortæller bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack og adm. direktør Jesper Nygård om Realdanias filantropiske strategi, foreningens medlemsaktiviteter, investerings-virksomhed og det filantropiske arbejde i Nordjylland samt resten af landet. Herefter har med-lemmerne mulighed for at stille spørgsmål.

I Nordjylland har Realdania blandt andet bidraget til Musikkens Hus og Læsø Kur. Andre eksempler på Realdania-projekter i Nordjylland er ildsjæleprojektet Han Herred Havbåde ved Slettestrand, som medvirker til at bevare stedets særlige kystkultur og kystfiskeri, istandsættelse af Michael og Anna Anchers Hus i Skagen samt opførelse af et tværfagligt Sundheds- og kvartershus i Aalborg Øst, der rummer en række sundhedsfaglige tilbud til beboerne i området. 

Realdania har siden 2000 arbejdet for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. På 15 år er det blevet til ikke mindre end 2.800 store og små filantropiske projekter, bredt fordelt i Danmark. Realdania har bidraget til projekterne med samlet 15,8 mia. kr.

Frist for tilmelding til valgmødet
Der er tilmeldingsfrist for medlemmer frem til torsdag den 12. november. Det kan ske via e-mail til valg@realdania.dk eller telefon 33 18 01 15 

Fakta
Valggruppe 8 dækker kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg.