x

Aalborg Teater får 3 millioner i støtte til forundersøgelse af projekt Aalborg Ny Teater

Pressemeddelelse 28. november 2016

Aalborg Teater har modtaget endeligt tilsagn om støtte til forundersøgelsen af projektet ”Aalborg Ny Teater” med i alt 3 mio kr. Aalborg Kommune yder 1 ½ mio. kr. Spar Nord Fonden 1 mio. kr. og Realdania 500.000 kr.

Om begrundelsen for støtten til projektet udtaler Formand for Spar Nord Fonden, Steffen Nørgaard:
”Aalborg Teater har gennem de seneste år lavet teater på et meget højt plan, hvilket også har givet teatret en del priser, men når man kender lidt til forholdene opførelserne er sket under er det endnu mere prisværdigt.
Spar Nord Fonden vil derfor gerne være med til at undersøge, hvorvidt der kan opføres et nyt Aalborg Teater, hvor produktionsfaciliteterne er helt i top og moderne og gerne medvirkende til en fortsættelse af de gode præstationer og den hyggelige atmosfære, der i dag kendetegner teatret.”

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen udtaler:
”Aalborg Teater er et flagskib i det nordjyske kulturlandskab og har gennem flere år leveret scenekunst af høj karat, og medvirket til at sætte Nordjylland på det kulturelle landkort. Et nyt Aalborg Teater vil kunne booste såvel teatret, som byen yderligere, som den kultur- og vidensby, som Aalborg gennem de seneste år er blevet kendt som.”

Forundersøgelsen skal danne et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for Aalborg Ny Teaters videre realisering, danne grundlag for udarbejdelse af et egentligt konkurrenceprogram samt udgøre et professionelt materiale for projektets fundraising.

Aalborg Teater har gennem flere år ønsket at skabe et nyt teaterhus. Det primære mål med Aalborg Ny Teater er at opføre og realisere drømmen om et tidssvarende teaterhus, hvor mulighederne for at udfolde, udvikle og præsentere den scenekunst som teatret for nuværende er så kendt for, både indenfor og udenfor landsdelens grænser, kan blive endnu bedre. At skabe et teaterhus, som er en markant medspiller i det danske kulturlandskab og blandt landsdelsscenerne, og som er et teaterhus, der kan markere sig såvel nationalt som internationalt. Derudover vil Aalborg Ny Teater, med optimale produktions- og publikumsmæssige forhold, kunne blive det naturlige omdrejningspunkt og hovedkraft for hele det nordjyske kultur og teaterliv, og derudover også tiltrække teaterkompagnier af international karat til at spille i Danmark.
For det andet vil Aalborg Ny Teater i særdeleshed medvirke til at understøtte den udvikling, der gennem de senere år er sket i Aalborg, hvor byen har udviklet sig fra en arbejderby til en kulturby af markant regionalt format med blandt andet Musikkens Hus og Kunsten blandt kulturaktørerne. Et tidssvarende Aalborg Ny Teater vil klart kunne medvirke til at cementere dette kulturelle brand og ikke mindst medvirke til at videreudvikle dette, således at Aalborg og landsdelen også vil kunne markere sig på det kulturelle landkort såvel nationalt som internationalt i fremtiden.
For det tredje ser Aalborg Ny Teater sig selv som en naturlig del af kulturvisionen for Spritfabrikken, Cloud City, i samarbejde med de øvrige aktører der har udvist interesse for dette projekt.

I dette nye kulturcenter vil Aalborg Ny Teater kunne udnytte de synergier, der skabes i et sådant kulturkraftcenter, hvilket vil være til glæde og gavn for både de publikummer der besøger Aalborg Ny Teater, Cloud City og for byen og landsdelen.

Alt i alt vil en realisering af projektet ”Aalborg Ny Teater” være af afgørende betydning ikke blot for landsdelscenen Aalborg Teater, som regionens største kulturproducent, men også være af væsentlig betydning for byens videreudvikling som videns- og kulturby. Samtidig vil et blomstrende, frodigt og aktivt kulturliv i landsdelen være medvirkende til at fastholde og tiltrække arbejdskraft til landsdelen.