x

Oplev Rebilds mange kildevæld i nyt oplevelsestilbud

Pressemeddelelse 29. november 2016

I tilknytning til Rebildcentret ved foden af Rebild Bakker, hvor man i dag kan blive klogere på om-rådets særlige geologi, natur og kulturhistorie, skal Danmarks første center for kilder nu opføres. Gravlevdalen, hvor Rebildcentret ligger, er det sted i Nordeuropa, hvor der findes flest kilder. Gennem tiden har kilderne sammen med områdets rigdom på kalk haft stor betydning – naturmæssigt og kulturhistorisk. Denne fascinerende historie skal nu fortælles i det kommende nye Danmarks Kildecenter. Realdania støtter byggeriet af centret.

Rebild Bakker og Rold Skov er et af de mest populære udflugtsmål i Nordjylland. I Rebildcentret, et oplevelses- og formidlingscenter, som ligger midt i området, kan man blive klogere på den unikke geologi, natur og kulturhistorie, som findes her.

Området har historisk for eksempel været omdrejningspunkt for minedrift – med kalkindvinding, kalkbrænding og vandmølledrift. Desuden findes to mindre dambrug ved Rebildcentret, som i dag drives som museale besøgsdambrug.

I tilknytning til Rebildcentrets museumsmiljø - som i dag blandt andet huser Thingbæk Kalkminer, skulptør Anders Bundgaards samling og en naturskole - skal der nu etableres et center for de mange kilder, som findes i området. Mere end 15 berømte og navngivne kildevæld findes her. Tre af kilderne ligger på Rebildcentrets arealer.

Kilderne i områdets ådale har på forskellige måder haft afgørende betydning for udformningen af områdets helt særlige natur- og kulturmiljøer. Denne historie skal nu fortælles på en ny og spændende måde. Konkret bygges en 300 m2 stor udstillingsbygning med udsigt over Gravlev Ådal, en overdækket atriumgård og en udendørs landskabsmodel af Lindenborg Å og kildevældene i Gravlev Ådal. Det er planen, at historien om kilderne og deres betydning formidles gennem forskellige skiftende temaer, som blandt andet sætter fokus på geologi, biologi og stedets fascinerende industrihistorie. Efter planen åbner Danmarks Kildecenter - som en del af Rebildcentret - i 2018.

Udbygningen af Rebildcentret med Danmarks Kildecenter sker som led i en større strategisk udvikling af museums- og oplevelsesuniverset. Udviklingen omfatter også åbning af Kold Krigs-bunkeren Regan Vest, der er placeret tæt ved Rebildcentret. Bunkeren skulle i tilfælde af atom-angreb have fungeret som tilflugtssted for regering og kongehus under Den Kolde Krig. Fra 2020 er det planen, at bunkeren åbnes om formidlingscenter for offentligheden.

Tilsammen med Regan Vest-bunkeren vil Danmarks Kildecenter bidrage til at styrke Rebild-området som attraktivt udflugts- og besøgsmål – for turister og besøgende i alle aldre.

Citater:
Niels Moes, leder af Rebildcentret, siger: ”Kilderne er en af hjørnestenene i Rebildcentrets formidlingsplaner, og Realdanias donation muliggør en flersidig formidling af Gravlevdalens vandrige kilder til glæde for de besøgende. Kilderne er forbundet med gammeldags levevis, egnsfortællinger og overtro. De er fagligt interessante, og de er centrale elementer i områdets værdifulde natur- og kulturmiljøer. Rebildcentret er under rivende udvikling, og museumsmiljøet omkring Thingbæk Kalkminer vil blive væsentlig styrket ved etablering af ”Danmarks Kildecenter”.

Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania siger: ”Rebild-området har en række unikke, stedbundne kvaliteter. Blandt andet en særlig natur, som er formet af istidslandskabet og de mange kilder i området. Danmarks Kildecenter vil styrke stedets attraktionsværdi og tiltrække endnu flere besøgende gennem en ny og moderne formidling af de særlige natur- og kulturværdier, som er her. På den måde vil kildecentret kunne bidrage til at styrke området som helhed.”