x

Realdania afholder valgmøde i Holstebro

Pressemeddelelse 31. oktober 2016

Et Streetmekka i Viborg, Havbadet i Nørre Vorupør, sØnæs og en landsbyklynge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er nogle af de mange projekter, som Realdania støtter i Herning, Ringkøbing, Viborg og omegn. Den 17. november holder den filantropiske forening valgmøde i Musikteatret i Holstebro, og mere end 500 har allerede tilmeldt sig.

Realdania er en filantropisk forening, der arbejder almennyttigt, og går ind i projekter på mange forskellige niveauer. Det kan være store samarbejder, der skal løse nogle af de svære problemstillinger i vores samfund, f.eks. byernes og yderområdernes udfordringer. Eller små ildsjæleprojekter, hvor lokale borgere med et stort engagement får en god ide og får støtte til at gøre den til virkelighed. Siden den filantropiske forening blev til, er der givet støtte til over 3.000 projekter over hele landet.

I Herning, Ringkøbing, Viborg og omegn spænder Realdanias projekter også bredt. Fra helhedsplanen for Messecenter Herning eller udviklingen af Ringkøbing K til en ny naturbydel over kræftrådgivningen Livsrum og til små ildsjæleprojekter som Cirkusfabrikken i Roslev eller moderniseringen af Dagmar Bio i Sdr. Felding.

Når Realdania den 17. november holder valgmøde i Holstebro, kan de fremmødte høre bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack og adm. direktør Jesper Nygård fortælle om Realdanias arbejde i valgområdet og i resten af landet. Der er også mulighed for at stille spørgsmål til foreningens arbejde. På mødet vælges desuden medlemmer til Realdanias repræsentantskab. 500 har allerede tilmeldt sig. Det er muligt for medlemmer at tilmelde sig valgmødet frem til syv dage før mødet.

Bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack ser frem til mødet i Holstebro:

”Medlemmernes engagement og opbakning er fundamentet for hele foreningen Realdanias virke – og ikke mindst i forhold til den demokratiske ledelsesform. På valgmøderne er der altid stor interesse for vores arbejde generelt og de filantropiske projekter, og vi får gode input med videre. Jeg glæder mig meget til at møde Realdanias medlemmer her fra området.”

Frist for tilmelding til valgmødet

Der er tilmeldingsfrist for medlemmer frem til onsdag den 10. november. Det kan ske via e-mail til valg@realdania.dk eller på telefon 33 18 01 15.

Valgmødet i Holstebro omfatter Realdanias valggruppe 7, som dækker kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Thisted og Viborg. Følgende kandidater er opstillet til de seks pladser:

  • Bente Tang, landmand, Skjern
  • Birthe Jacobsen, finansiel rådgiver, Herning
  • Carsten With Thygesen, adm. direktør, Viborg
  • Erik Lund, gårdejer, Herning
  • Kurt Degnbol, direktør, Holstebro
  • Pernille Rüsz Bloch, advokat, Holstebro

 
Om Realdanias repræsentantskab

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og har 109 medlemmer. Repræsentantskabet fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste i realiseringen af grundlaget for Realdanias virke og strategier. Repræsentantskabet vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Repræsentantskabet formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for en fireårig periode.

Læs mere om projekter i området.