x

Realdania støtter renoveringen af Hotel Møen

Pressemeddelelse 26. maj 2016

Fonden Møns Bygningsfornyelse, der ejer Hotel Møen i Stege, modtager 3,3 mio. kr. fra Realdania til den forestående renovering.

Møns Bygningsfornyelse overtog ejendommen fra dødsboet efter Gylla Larsen i 2014. Fondens formand Karsten Sørensen siger: ”Vores mål var – og er – at renovere Hotel Møen på en måde, så vi både bevarer det unikke miljø i bygningen, og samtidig muliggør moderne restaurationsdrift. Vores Realdania-ansøgning hed: ’En rejse i fortiden. Genskabelse af det klassisk provinsbyhotel Hotel Møen – som moderne virksomhed i autentisk stil’. Vi vil bevare Hotel Møen – ikke som museum, men som levende virksomhed.” 

Renoveringen er allerede påbegyndt med en ny brostensbelægning i hotelkompleksets smukke gårdrum, støttet af LAG Sydsjælland, Fanefjord Sparekasses Fond, Vanførefonden og Tilgængelighedspuljen. Der er opnået byfornyelsesstøtte fra Vordingborg Kommune til tag-og-fag renovering af hovedbygningen incl. modernisering af lejligheden på 1. sal. 

”Vi er meget taknemmelige for alle disse tilskud, og det nyeste - den gavmilde donation fra Realdania - løfter projektet højt,” fortsætter Karsten Sørensen. ” Realdania-tilskuddet vil sætte os i stand til at gennemføre renoveringen med den kvalitet, som bygningen fortjener, og det er en stor glæde, at Realdania deler vores vurdering af Hotel Møens bevaringsværdi”. 

Arkitekt Eske Møller fra Realdania udtaler: ”Jeg havde lejlighed til at se Hotel Møen kort efter at Møns Bygningsfornyelse havde købt bygningen, og det var ikke svært at se potentialerne her.  Hotel Møen er en meget fin og helt autentisk bygning med stor betydning for købstadsmiljøet i Stege. Hotellet er en vigtig brik i kulturmiljøet omkring kirken og hovedgaden i det centrale Stege. Både selve bygningerne og også gårdrummet og de nære omgivelser understøtter det historiske købstadsmiljø og styrker den lokale identitet og gavner dermed både bosætning og turisme i byen.”

”Det kan jeg tilslutte mig,” siger Karina Foss, der forpagter og driver restaurant i Hotel Møen. ”Vore gæster sætter i høj grad pris på det autentiske miljø, som også er grundlag for vores firmakoncept. Jeg bruger rigtig meget tid i hverdagen på at fortælle gæsterne om bygningerne og hotellets historie”. 

Renoveringen af hovedbygningen påbegyndes snarest, under ledelse af arkitekt Bent Lykke. ”Vi går i gang med det samme,” siger han. ”Planen er at komme så langt som muligt med nedtagning af det gamle tag og etablering af et nyt undertag før første tirsdagsmarked i Stege. Derefter afmonterer vi stilladserne og holder pause til efter turistsæsonen er slut”.