x

Børn udsættes for skadelige kemikalier på værelset

Pressemeddelelse 8. september 2016

Selv om ftalater og flammehæmmere er hormonforstyrrende, og flere af stofferne længe har været forbudt i legetøj, så bliver børn alligevel udsat for dem på værelset. Det viser nye resultater fra en undersøgelse af indeklimaet i børneværelser.

Børn er særligt sårbare over for skadelige kemikalier. Derfor har miljøorganisationen Det Økologiske Råd i et pilotprojekt undersøgt niveauet af forskellige ftalater og flammehæmmere på 17 børneværelser. Det sker i samarbejde med Astma-Allergi Danmark, Københavns Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut og Green Lab Brugerinnovation. Og resultatet vækker bekymring hos Det Økologiske Råd.

”På trods af, at mange ftalater og udvalgte flammehæmmere i en årrække har været forbudt i bl.a. legetøj, så finder vi høje niveauer på mange af børneværelserne. De hormonforstyrrende stoffer kan bl.a. skade vores evne til at få børn og være kræftfremkaldende. Og det bliver børnene altså udsat for, når de leger og sover på deres værelse,” siger Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier hos Det Økologiske Råd.

Årsagen til, at kemikalierne findes på værelserne, er sandsynligvis, at de stadig findes i en lang række andre produkter. Plasttryk på tøj og plastikbadesandaler kan indeholde ftalater mens skummet i f.eks. madrasser og puslepuder kan indeholde flammehæmmere. I elektronik kan der være brugt både ftalater og flammehæmmere. Niveauerne er ikke skadelige i sig selv, men det er den samlede eksponering, som man udsættes for, der er problematisk, forklarer Lone Mikkelsen.

Undersøgelsen er finansieret af Realdania, og formålet er at give et helhedsbillede af, hvordan indeklimaet ser ud i børnehøjde. Der er undersøgt for såvel kemikalier, CO2- og partikelforurening samt fugt, og projektleder Lene Wiell Nordberg fra Realdania understreger vigtigheden af mere forskningsbaseret viden om børns indeklima.

”Børn i voksealderen er særligt følsomme over for dårligt indeklima, men vi mangler viden om de konkrete indeklimaudfordringer. Det er derfor vigtig viden, som den her undersøgelse giver os, og jeg tror især, mange børnefamilier kan blive overrasket over, i hvor høj grad vi selv er skyld i vores indeklima. Til gengæld er den gode nyhed dog så også, at vi selv kan gøre rigtig meget for at forbedre det,” siger hun. 

Forældre kan f.eks. sørge for jævnligt at gøre rent på børneværelset, fordi kemikalierne ophobes i støvet. De kan undgå ting, der indeholder pvc. Og så er det heller ikke altid godt at hive det gamle legetøj af plast ned fra loftet, hvis det stammer fra før Danmark, og siden EU, indførte forbud mod ftalater i legetøj. Ifølge en undersøgelse fra 2008 var niveauet af ftalater dengang en del højere end i dag. Det peger på, at forbud virker. Men ifølge Det Økologiske Råd er det stadig langt fra godt nok. 

”Disse stoffer skal helt ud af vores børns hverdag. Derfor har vi brug for et meget bredere forbud, end et, der kun gælder legetøj. For det er slet ikke tilstrækkeligt,” siger Lone Mikkelsen fra Det Økologiske Råd.

 

Gode råd til at få et bedre indeklima 

Kemikalier

 • Sørg for jævnlig rengøring på børneværelset. Husk også kasser med legetøj og lignende. Kemikalier ophobes i støvet

Ftalater

 • Vær særligt opmærksom på gammelt legetøj af plast (fra før 1999/2007)
 • Undgå produkter til børneværelset, som er lavet af eller indeholder pvc.

Fosforbaserede flammehæmmere

 • Vær særligt opmærksom på legetøj fra før 2016, hvor flere flammehæmmere var tilladt 
 • Vær særligt opmærksom på produkter til børn som indeholder skum (f.eks. madrasser, autostole, bæreseler o.lign.)

Partikler

 • Luk døren til børneværelset når der laves mad, eller når I bruger stearinlys eller tænder op i brændeovnen.
 • Luft grundigt ud med gennemtræk efter madlavning, brug af stearinlys eller brændefyring. Sørg altid også for at lufte ud på børneværelset.

CO2, relativ luftfugtighed og temperatur

 • Luft ud med gennemtræk mindst 3 gange om dagen. Det er særligt vigtigt lige inden sovetid.
 • Lad døren stå åben til børneværelset hele natten. Hold også luftventiler åbne, hvis det er muligt. Når flere børn sover på samme værelse, skal man være ekstra opmærksom på, at der dannes mere CO2 og fugt. Det gør luftskiftet på værelset særlig vigtigt
 • Luk døren til kælder og andre rum, der kan være fugtige og ligger tæt på børneværelset.
 

Udvalgte resultater fra undersøgelsen

 • På alle børneværelser måles der hormonforstyrrende kemikalier – stoffer der er forbudt i legetøj. Der er målt både ftalater og flammehæmmere, som er erkendt sundhedsskadelige.
 • Niveauet af ftalater er lavere end i 2008. Det peger på, at forbuddet mod ftalater i legetøj, der blev vedtaget i 1999/2007, virker. At niveauet af ftalater stadig er for højt, viser imidlertid også, at forbud i legetøj ikke er tilstrækkeligt.
 • Knap 50 % af børneværelserne i undersøgelsen har i mere end halvdelen af nattetimerne højere CO2-værdier end forskerne anbefaler. På knap hvert fjerde værelse er der målt CO2-koncentrationer, der er mere end tre gange så høj som anbefalet.
 • Forurening med forbrændingspartikler fra madlavning og stearinlys spreder sig lynhurtigt til børneværelserne. I 12 af de undersøgte børneværelser overstiger forureningsniveauet fra ultrafine partikler, det niveau man ser på landets mest forurenede vej i myldretiden.

Pressemeddelelsen er udsendt af Realdania i samarbejde med Det Økologiske Råd.