x

Nye innovations-nøgletal tager temperaturen på byggeriet

Pressemeddelelse 16. september 2016

Realdania sætter fokus på innovationen i byggeriet med en række nye nøgletal, der skal forbedre grundlaget for dataunderstøttede drøftelser om branchens udvikling.

Analyser af innovationen i byggeriet sker ofte på baggrund af tal, der kun vedrører de udførende – dvs. bygge og anlægsvirksomhederne. Realdanias nye innovations-nøgletal inkluderer imidlertid også arkitekterne, de rådgivende ingeniører og materialeproducenterne, hvilket giver et mere fuldstændigt billede af branchen.

Syv vinkler på byggeriets innovation

Nøgletallene kan downloades på nedenstående syv ark, der indeholder hver deres vinkel på den aktuelle status for byggeriets innovation:

Eksport

Innovation forskning og udvikling

Størrelse og skalafordele

Den selvoplevede innovation

Intellektuelle rettigheder

Funding

Startups og iværksætteri

Download de syv ark samlet her

 

Det er vigtigt med innovation i byggeriet

Programchef Lennie Clausen siger: ”Byggeriet udgør mellem 5 og 8 pct. af BNP. Det betyder, at en stor del af samfundsøkonomien er bundet i byggeaktivitet. Derfor er det mange ressourcer og muligheder, der går tabt, hvis ikke byggeriets forskellige parter er omkostningseffektive og løbende formår at forny sig. Når det gælder for eksempel klimatilpasning, stigende urbanisering, demografiske ændringer og behovet for en bæredygtig udvikling, så har byggebranchen masser at tilbyde. Det betyder også, at byggebranchen skal være innovativ og hele tiden kunne byde ind med nye løsninger på udfordringerne. Man kan på den måde se byggeriet som en hjørnesten i et velfungerende velfærdssamfund.”

Analysen udført af Smith Innovation

Nøgletallene er indsamlet og analyseret for Realdania af Smith Innovation, der overvejende har samlet data fra kørsler efter særlige brancheinddelinger fra statistiske databaser, herunder Danmarks Statistisk og Eurostat.