x

Kvartershuset i Sydhavnen er moderniseret og genåbner

Pressemeddelelse 8. september 2016

Den 9. september er Kvartershuset klar til igen at byde alle indenfor efter en gennemgribende modernisering. Realdania og Københavns Kommune har bidraget med 9,5 millioner kroner til istandsættelsen, der bl.a. har givet hele Sydhavnen en ny multisal.

Der er lagt an til både børneleg og ældrehygge, når Kvartershuset slår dørene op, efter det er blevet moderniseret fra top til bund. Den 9. september kl. 15:30 er der åbningsreception, hvor alle er velkomne. 

”Med den gennemgribende renovering af Kvartershuset har hele Sydhavnen fået et moderne beboerhus med plads til aktiviteter for både unge og ældre. Det er et mødested for hele kvarteret – og et sted hvor beboerne fra både det nye og gamle Sydhavn kan mødes”, siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S). 

Målet med moderniseringen af den bevaringsværdige bygning er at skabe nye aktiviteter for børn og unge og bedre adgang for småbørnsforældre og gangbesværede. Derfor er der installeret elevator, og som noget nyt er den gamle badmintonhal lavet om til en multisal, der giver plads til leg for Sydhavnens børn og unge. 

”Jeg er meget glad for, at beboerne i Sydhavnen har fået så fine forhold i vores beboerhus. Jeg har i ti år arbejdet på at få bedre adgangsforhold til Kvartershuset – det er nu lykkedes. Vi har fået en elevator, der giver alle uanset alder mulighed for at deltage i sociale arrangementer, hvad enten det er leg og motion på gymnastikredskaber eller en hyggelig komsammen over en bankoplade”, siger Susan Hedlund, leder af Kvartershuset. 

Bygningens kvaliteter respekteres
Det er blandt andet bidragene fra Københavns Kommune og Realdania, der har gjort projektet muligt. Derudover har et bidrag fra en lokal AKB boligafdeling sikret istandsættelse af bygningens tag, ovenlys og baderummene. 

”Moderniseringen af Kvartershuset gav os en mulighed for at fejre kvarterets og fælleshusets historie – og samtidig bringe det ind i det nye århundrede. Vi er glade for, at vi har kunnet bidrage til husets fornyelse. Kvartershuset er et af de første af sin slags og et fint eksempel på et multifunktionelt hus med mange typer kultur- og fritidsaktiviteter,” siger adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård. – ”Det er lykkedes at skabe en mere tilgængelig og logisk indretning af huset, samtidig med at man med respekt for de mange bevaringskvaliteter også har turdet udfordre husets arkitektur.” 

I Kvartershuset er der stolte traditioner for politisk engagement, foreningsliv, fællesskab og solidaritet. Kvartershuset, der er et af landets første foreningsdrevne beboerhuse, byder på mange typer kultur- og fritidsaktiviteter. 

Fakta:

  • Kvartershuset er en forening, som er ejet og finansieret af 12 boligafdelinger af AKB i Sydhavnen.

     

  • Bygningen ligger på hjørnet af Borgbjergsvej og Gustav Bangs Gade. Den indeholder, udover Kvartershusets aktiviteter, butikker, cafe og andre erhvervslejemål.