x

10 millioner kroner til Lemvig Havn fra Realdania

Pressemeddelelse 21. juni 2016

Klimasikring med dobbeltfunktioner, der holder vandet ude af de østlige havnearealer ved ekstremt højvande og bedre sammenhæng mellem by og havn. Bedre forbindelse til byens grønne arealer og adgang til vandet skaber nye muligheder for bylivet. Dette er de centrale elementer i den kommende ombygning af Lemvig Havn, der nu får støtte fra Realdania.

Forundersøgelsen ”Klimasikring af Lemvig Bedding og Østhavn”, der blev offentliggjort i april 2016, skal nu danne grundlag for en arkitektkonkurrence om udformningen af Lemvig Havn i fremtiden. Forundersøgelsen omfatter en række analyser af byrum og landskabsarkitektoniske forhold og en undersøgelse af de tekniske betingelser for en effektiv højvandssikring.

 

Blandt andet anbefaler forundersøgelsen, at der etableres en ny sikring mod højvande og en promenadeforbindelse langs kajkanten, forbi Lemvig Bedding og Østhavn. Placeringen langs vandet vil også kunne være med til at sikre mere aktivitet på beddingen for eventuelle fremtidige erhvervs-og kulturfunktioner. Samtidig giver højvandssikringen mulighed for at skabe attraktive byrum med et maritimt tema, rekreative aktivitetsmuligheder, bæredygtige byfunktioner og sociale mødesteder.

 

Arkitektkonkurrencen om ombygningen bliver udskrevet senere på året, og den skal komme med bud på, hvordan højvandssikring og promenaden udformes, så dette på en visionær og flerfunktionel måde værner mod ekstremt højvande og samtidig rummer funktioner med nye, spændende muligheder for ophold, motion og rekreative aktiviteter på land og i vandet. Derudover skal konkurrencen komme med konkrete forslag til at skabe bedre sammenhænge mellem by og vand og mellem byens grønne skråninger og bakkelandskab.

 

Borgmester i Lemvig Kommune, Erik Flyvholm siger:

Siden Havneplan 2010 har vi arbejdet målrettet på at skabe attraktive opholds- og mødesteder på havnen. Samtidig har vi forsøgt at tænke højvandsikringen ind på en ny måde. Dén linje vil vi gerne fortsætte for at gøre Lemvig by og havn endnu mere attraktiv for byens nuværende og fremtidige borgere. Vi er meget glade for, at Realdania har sagt ja til at gå med i projektet. Med et støttebeløb i dén størrelsesorden får vi mulighed for at tilføre anlæggene dét ekstra, der skal til, så byen kommer helt tæt på vandkanten.”

 

Programchef i Realdania, Astrid Bruus Thomsen, siger:

”Klimasikringen af Lemvig Havn er interessant, fordi det endnu er et af de få danske eksempler på, hvordan man kan sikre en by mod højvandsstigninger med tekniske anlæg, der kombineres med løsninger, som samtidig er til glæde for byens borgere. Derfor er vi glade for at være med i dette projekt i Lemvig, og vi ser frem til at følge realiseringen af det”.  

 

 

Fakta

Fase 1: Arkitektkonkurrence forventes udskrevet og afholdt i efteråret 2016

Fase 2: Politisk proces, projektering og anlæg forventes at forløbe i 2017/2018

 

Projektets budget er på 22 mio. kr., hvor Realdania bidrager med 10 mio. kr.

 

Læs mere om forundersøgelsen ”Klimasikring af Lemvig Bedding og Østhavn” www.lemvig.dk

Pressemeddelelsen er udsendt af Lemvig Kommune.