x

Kortlægning: Realdania er største filantropiske støtte af innovation

Pressemeddelelse 3. oktober 2016

Realdania er den største bidragyder til innovation blandt danske fonde og foreninger. Det viser en helt ny kortlægning fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kortlægningen, der offentliggøres i dag, dækker 12 private fonde og foreningers og otte offentlige fonde og puljers støtte til forskning, innovation og videregående uddannelse i perioden 2012-2014.

Af kortlægningen fremgår det blandt andet, at private fonde og foreninger samlet har bevilget godt 9,7 milliarder kroner til forskning, innovation og videregående uddannelse i perioden. Til sammenligning bevilgede de offentlige fonde 11,8 milliarder kroner til de tre områder.

Den største bidragyder blandt de private fonde og foreninger er Novo Nordisk Fonden, der i perioden har støttet med godt 2,4 mia. kr. Realdania kommer på en 6. plads med 532 mio. kr.

Realdania har fokus på innovation

Kortlægningen viser også, at Realdania er den blandt de deltagende fonde og foreninger, der i perioden gav flest penge til innovation. I alt 56 % pct. af alle bevillingerne til innovation kommer således fra Realdania. I alt 217 mio. kr.

”Vi har fokus på innovation, fordi det ligger godt til den måde, vi laver filantropisk virksomhed på,” siger adm. direktør i Realdania Jesper Nygård. ”Gennem årene har vi også støttet forskning og gør det stadigvæk i mindre skala. Men i dag er vores primære fokus på at være ’udviklingslaboratoriet’ i det byggede miljø, og kernen i vores arbejde er at få forskere og praktikere til at mødes om konkrete løsninger og produkter med høj demonstrationsværdi. Særligt med fokus på emner som byggeri, byudvikling, klimatilpasning, bæredygtighed, indeklima og bygningsarv.”

I perioden 2012 til 2014 støttede Realdania blandt andet en række innovative byudviklingsprojekter i byer som Ballerup, Aalborg og Viborg. Desuden igangsatte Realdania innovations- og væksthubben BLOXHUB i partnerskab med Københavns Kommune og Erhvervs- og Vækstministeriet. Hub’en, der har til huse i Fæstningens Materialgård og i løbet af 2018 flytter ind i BLOX-byggeriet på Københavns Havn, er sat i verden for at hjælpe danske virksomheder og vidensmiljøer til at udvikle produkter og ydelser inden for bæredygtig urbanisering.

Læs mere om kortlægningen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Følgende private fonde og foreninger er med i kortlægningen: Novo Nordisk Fonden, Carlsbergfondet, Det Obelske Familiefond, Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordeafonden og A.P. Møller Fonden, Velux Fonden og Villum Fonden, Realdania, TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse.

I kortlægningen defineres innovation som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode. Innovation er resultatet af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og markedsføring eller organisering. Innovation kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være kombinationer af – eller nye anvendelsesmuligheder for – eksisterende viden og teknologier.

Forskning defineres som skabende arbejde – indeholdende et nyhedselement – der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder. Forskning og udvikling kan opdeles i henholdsvis grundforskning, anvendt forskning samt udvikling.