x

Kom til indvielse af Odden Auktionshal

Pressemeddelelse 30. august 2016

Tirsdag den 6. september 2016 åbner den ombyggede Odden auktionshal med en festdag på Odden Havn. H.M. Dronningen overværer indvielsen af den gamle fiskeauktionshal på Odden Havn som nyt udstillings- og samlingssted, og alle borgere er velkomne.

På Sjællands Oddes yderste spids ligger Odden Havneby. Havnebyen kan kendes på sin aktive befolkning, der engagerer sig i at skabe liv og aktiviteter, ikke mindst på den velkendte erhvervsfiskerihavn. Den tidligere auktionshal er nu omdannet til at være byens nye samlingssted for faste og midlertidige arrangementer, markeder med lokale råvarer og større events. Hallen skal rumme populære events som ”Odden sætter sejl”, Makrelfestival samt nye events som dykkertræf, sejlertræf, udstillinger, torvemarked med mere.

Indvielsen af auktionshallen markeres med en festdag. Den officielle indvielse foregår ved borgmester Thomas Adelskov og bestyrelsesformand for Realdania Michael Brockenhuus Schack under overværelse af H.M. Dronningen. Derudover vil der være kage og kaffe og levende musik ved Jansberg og Zeeberg, høstmarked, udstillinger, parkouropvisning og kuttersalg af fisk. Havnens restauratører glæder sig til at imod gæster på dagen til spisning.

Formålet med ombygningen af auktionshallen har været at omdanne den gamle auktionshal til en event- og oplevelseshal, for at kunne rumme de mange aktiviteter, der igangsættes af den aktive lokalbefolkning. Auktionshallens eksisterende rammer har skullet brydes op og have et arkitektonisk løft, som sikrer et godt lysindfald både fra oven og fra siden. Med mobile elementer, som siddetrappe, udstillingsvæg, rumdeler, cafévogn og opbevaringsmulighed kan hallen bruges til mange forskellige formål. Med revitaliseringen af auktionshallen skabes en forbindelse mellem historien som fiskerihavn og fremtiden som en mere oplevelsesbaseret havn.

Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune: ”I Odsherred Kommune arbejder vi aktivt sammen med vores lokalsamfund om at skabe udvikling og vækst. Vi er sikre på at Auktionshallen vil understøtte lokalsamfundet på Odden i deres bestræbelser på at skabe stærkere lokale fællesskaber og udvikling på Odden havn. Vi glæder os til at hallen åbnes og lokalsamfundet får mulighed for at tage de nye faciliteter i brug.”

Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania: ”De danske kystbyer rummer et stort potentiale for turismen. Men der er behov for en målrettet indsats, der både løfter kystbyernes kvalitet, og skaber flere oplevelsesmuligheder for de besøgende. I Odden Havneby er den tidligere auktionshal blevet opgraderet til en fin og spændende ramme for aktiviteter på havnen. Alt sammen uden at gå på kompromis med et autentiske havnemiljø, der gør Odden Havneby til noget særligt.

Arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard har for Odsherred Kommune udarbejdet projektforslag for indretning af auktionshallen og omgivelserne. Arkitekterne er også rådgivere på helhedsplanen for Havnebyen.

Program for dagen:

Kl. 12.00-12.20 Fejringen starter med høstmarked og musik
Kl. 12.20-13.00 Officiel indvielse af auktionshalen ved borgmester Thomas Adelskov og Realdania under overværelse af H.M. Dronning Margrethe II, hvorefter Dronningen afsejler via chalup med Kongeskibet Dannebrog.
Alle bydes på kage og kaffe
Levende musik ved Jansberg og Zeeberg
Kl. 13.00-17.00 Fortsat høstmarked og fejring for alle borgere og gæster i og omkring Auktionshallen.
Indendørs plancheudstilling  i Auktionshallen om Søslaget ved Sjællands Odde 1808 og fotoudstilling om Odsherreds natur.
Udendørs høstmarked med torvevogne til udstilling og salg fra Sjællands oddes producenter og kunstnere.

 

Pressemeddelelsen er udsendt af Odsherred Kommune i samarbejde med Realdania.

Projektet har et samlet budget på 2,4 mio. kr.

Realdanias kampagne, Stedet Tæller, støtter projektet med 1,2 mio. kr. Stedet Tæller støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Det er formålet, at kampagnens projekter skal være med til at styrke livskvaliteten i yderområderne med fokus på udvikling af de stedbundne potentialer.
Odsherred Kommune bidrager til projektet med 1 mio. kr. og Visit Odsherred med 200.000 kr.