x

Afslutningskonference: Innovationstjek af byggeriet

Pressemeddelelse 22. marts 2016

30. marts sætter afslutningskonferencen for Realdanias innovationsinitiativer TEST og innovationsradar.dk fokus på byggeriets evne til innovation og peger på fremtidige indsatser.

TEST og innovationsradar.dk blev igangsat for fem år siden og har haft til formål at fremme innovation i byggeriet ved at yde økonomisk støtte og rådgivning til byggeriets udviklingsprojekter. 

”Når vi ser på de overordnede erfaringer, er konklusionen, at der er masser af innovation i byggeriet. Den når bare ikke altid i mål,” siger Lennie Clausen, programchef i Realdania. 

TEST og innovationsradar.dk blev sat i verden for at afhjælpe nogle af de udfordringer, som byggebranchen ofte støder på, når gode idéer skal omsættes til praktiske løsninger. Det gælder bl.a. adgangen til eksterne udviklingsmidler samt afprøvning og dokumentation af bæredygtige løsninger, så de kan komme den sidste vej ud på markedet.

”Kun ved at tage de konkrete erfaringer fra virksomhedernes praksis videre og skabe dialog på tværs af branchen kan vi ved fælles indsats styrke innovationen i byggeriet. Og samtidig kvalificere debatten om, hvordan og hvor vi fortsat skal sætte ind, så byggeriets aktører bliver i stand til at systematisere og opskalere deres udviklingsindsats,” siger Lennie Clausen.

Konference i København – 30. marts på Langelinie Pavillonen
Konferencen ’Byggeriets innovationstjek’ afholdes onsdag den 30. marts og byder på oplæg af blandt andre Mick Schou Rasmussen, direktør i VELUX Danmark samt Torben Klitgaard, der er Hub director i den nye innovations- og væksthub BLOXHUB, som Realdania, Erhvervs- og Vækstministeriet og Københavns Kommune står bag. Deltagelse i konferencen er gratis.

En del af løsningen – ikke problemet
På konferencen får virksomheder, bygherrer og rammeskabende aktører mulighed for at blive klogere på og indgå i en tværgående dialog omkring byggesektorens innovationskapacitet og rammerne for innovation i byggeriet.

”Byggeriet bliver ofte beskyldt for at være en del af problemet mere end løsningen på de afgørende samfundsudfordringer, vi står overfor. Det mindset vil vi gerne vende om ved at fokusere på byggeriets evne til at generere, videreudvikle og markedsmodne gode idéer til innovative løsninger, der bidrager til at løse de afgørende samfundsudfordringer,” siger Mikkel Thomassen, partner i Smith Innovation, der driver de faglige sekretariater for TEST og Innovationsradar. 

Ud over at tegne et aktuelt billede af byggeriets innovationsevne og -vilje er målet med konferencen at inspirere til innovation og videregive ideer til, hvordan man sætter struktur på og når helt i mål med udviklingsarbejdet. Derfor kan man på konferencen bl.a. også se en lang række nye bæredygtige løsninger, der enten er klar eller godt på vej til at finde anvendelse i byggeriets praksis, og der er mulighed for at gå i dialog med nogle af producenterne bag de nye løsninger. 
Konferencen ’Byggeriets innovationstjek’ afholdes onsdag den 30. marts på Langelinie Pavillonen i København. Konferencen byder på et alsidigt program med oplæg, diskussion, paneldebat og events.  

Deltagelse i konferencen er gratis. Tilmelding sker ved at sende en mail til nuj@smithinnovation.dk

Programmet kan ses her.

TEST og Innovationsradar.dk
TEST har pt. ydet faglig rådgivning og økonomisk støtte til markedsmodningen af 30 nye bære-dygtige løsninger til byggeriet, mens 142 har ansøgt ordningen. Innovationsradar.dk har rådgivet mere end 200 virksomheder og udviklingsprojekter i, hvordan et udviklings- og ansøgningsforløb kan tilrettelægges, mens flere tusinder på egen hånd har benyttet fondsdatabasen og de guides, der ligger frit tilgængelige på sitet.   

TEST hjælper nye bæredygtige løsninger til byggeriet den sidste vej på markedet ved at yde økonomisk støtte til godkendelser og 1:1 dokumentation. TEST kunne ansøges frem til udgangen af 2015.

Innovationsradar.dk giver overblik over aktuelle fonde og tilskudsordninger til realisering af udviklingsprojekter inden for det byggede miljø og har rådgivet virksomheder og iværksættere om, hvordan et udviklings- og ansøgningsforløb kan tilrettelægges.